fbpx
 In Hírek

Az alábbiakban ismertetjük a SzEK.org tagok 2013-as évre vonatkozó tagdíjának befizetésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Kérjük tagjainkat, hogy az alábbi információkat figyelmesen olvassák el!

A rendes tagdíj és az emelt tagdíj

A SzEK.org elnöksége 2011. decemberében hozott határozatot az egyesület tagdíjának változásáról. Ennek értelmében a tagdíj mértéke nem változik azon tagok részére, akik 2013. március 31-ig kitöltik a tagdíjnyilatkozatot és/vagy a tagdíjat 2013. április 30-ig az erről kapott tagdíjszámla alapján befizetik. A tagdíjnyilatkozat kitöltése a fix tagdíjat fizetők számára nem szükséges, kérjük, ők olvassák el az alábbiakban leírt, rájuk vonatkozó információkat. Akik nem felelnek meg a fent leírtaknak, azaz nem tesznek tagdíjnyilatkozatot és/vagy nem fizetik meg a tagdíjat a fent leírt határidőig, azoknak a rendes tagdíj helyett emelt tagdíjat kell fizetniük. Részletekért lásd a tagdíjtáblázatot itt!

A vállalkozásokra vonatkozó információk (változó tagdíj)

A SzEK.org tagdíj mértékét a vállalkozás kategóriába tartozó rendes tagok esetében az előző évi árbevétel határozza meg. Az elnökség 3./2011.12.21. számú határozata értelmében e tagok tagdíjnyilatkozat kitöltésére jogosultak. A tagdíjnyilatkozaton megadhatják a 2012-es évre vonatkozó árbevételüket, amely alapján a 2013-as évre vonatkozó tagdíj kiszámlázása történik. Tovább a tagdíjnyilatkozat kitöltéséhez >>

A legmagasabb tagdíjkategóriába tartozó tagoknak csak akkor szükséges tagdíjnyilatkozatot kitölteniük, ha árbevételük 1 milliárd forint alá csökkent. Amennyiben erről nem töltenek ki tagdíjnyilatkozatot, a legmagasabb tagdíjmérték 2013. január 31-et követően kiszámlázásra kerül.

Fix tagdíj

Azon SzEK.org tagoknak, akik a magánszemély, oktatási intézmény, nonprofit szervezet, nappali tagozatos diák és nyugdíjas kategóriák valamelyikébe tartoznak, nem szükséges tagdíjnyilatkozatot kitölteniük! Számukra a tagdíjat automatikusan kiszámlázzuk, amelyet az alapszabály értelmében a számla kiállításától számított 30 napon belül kell megfizetniük. Amennyiben a tagdíjat 2013. április 30-ig nem fizetik be, a rendes tagdíj és emelt tagdíj közti különbözetről is számlát kapnak.

Tagdíjtartozás

Azon SzEK.org tagok, akiknek lejárt tagdíjtartozásuk van, a szövetség szolgáltatásait nem vehetik igénybe mindaddig, amíg tartozásukat nem rendezték. A 12 hónapnál régebbi tartozással rendelkező tagok esetében az elnökség a tag kizárásáról rendelkezik és a szövetségből kizárt tagok listáját nyilvánosságra hozza.

Aki nem kívánja fenntartani tagságát a szövetségben, kilépését egy, az elnökség részére címzett levélben kell kérnie. A tag kilépése nem mentesít a megkezdett negyedévre vonatozó tagdíj megfizetése alól. Az elnökség csak olyan tag kilépését fogadja el, amelynek a SzEK.org felé semmilyen egyéb tartozása nincs.

További információk a SzEK.org hatályos Alapszabályában és az elnökség vonatkozó határozataiban találhatók.