fbpx
 In Hírek, Nagyvilág e-com, Tudásbázis

Szakmai összefoglaló kereskedők számára az EU 2018/302.sz. (“GEO-Blocking”) rendeletéről.

1. Rendelet célja

Az EU belső piacaiban rejlő lehetőségek kiaknázása és ezzel együtt az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának biztosítása. A rendelet célul tűzte ki a fentiek mellett az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás és a vevő állampolgárságán, lakóhelyén vagy letelepedési helyén alapuló megkülönböztetés más formáinak felszámolását. Ennek lényege tulajdonképpen az, hogy bővíti a fogyasztók és a vállalkozások, mint végfelhasználók választási lehetőségeit.

 

2. Rendelet alkalmazási területei

A Rendelet három fő alkalmazási területet jelölt meg a tekintetben, hogy a fenti tartalomkorlátozás hol nem érvényesülhet, ezek:

a) online interfészekhez való hozzáférés

b) árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférés

c) fizetéssel kapcsolatos okokból történő megkülönböztetés tilalma

 

a) online interfészekhez való hozzáférés

A kereskedő sem technológiai, sem pedig egyéb módon nem tilthatja le vagy korlátozhatja egy vevő hozzáférését az online interfészekhez állampolgársági, lakóhelyi, vagy letelepedési hellyel összefüggésben. Ez többek között azt jelenti, hogy amennyiben valaki, valamely EU tagállamból felkeresi a kereskedő “.hu” domain alaptt üzemelő weboldalát, akkor nem lehet tiltani az elérhetőséget, valamint nem lehet azt megtenni, hogy a rendszer automatikusan érzékelje azt, hogy a domain kérés más országból érkezik és ennek megfelelően a kereskedő kifejezetten azon ország számára készített (pl. azonos nevű, de “.de” végződésű domain) töltődik be. Ezen tilalmat a Rendelet konkrétan ki is mondja az alábbiak szerint:

„A kereskedő a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból nem irányíthatja át a vevőt a kereskedő online interfészének olyan verziójára, amely specifikusan az adott állampolgársággal, lakóhellyel vagy letelepedési hellyel rendelkező vevőhöz igazodó megjelenítése, nyelvhasználata vagy egyéb jellemzői révén eltér attól az online interfésztől, amelyhez a vevő eredetileg hozzáférni szándékozott, kivéve, ha a vevő az ilyen átirányításhoz kifejezetten hozzájárult.”

Annak tehát nincs akadálya, hogy amennyiben a vevő kifejezetten hozzájárul, akkor átirányításra kerüljön egy másik (más ország számára készült) weboldalra. Ebben az esetben azonban biztosítani kell, hogy hozzáférjen az „eredetileg hozzáférni szándékozott” online interfészhez. A Rendelet (20) preambulum bekezdése kifejti azt, hogy ezt a hozzáférést nem kell minden esetben beszerezni. Így amennyiben korábban már valaki beleegyezett az átirányításba, akkor ez tárolható és automatikusan átirányítható a magyar oldalról a külföldi oldalra. Biztosítani kell azonban itt is a visszavonás lehetőségét.

 

b) árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Ezen részre vonatkozóan elsődlegesen az lett meghatározva, hogy az adott kereskedő az árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban nem alkalmazhat eltérő hozzáférési feltételeteket:

„áru vásárlása valamely kereskedőtől, és az árut vagy valamely olyan tagállamban lévő helyszínre szállítják ki, ahová a kereskedő az általános hozzáférési feltételek értelmében árukiszállítást vállal, vagy ezeket az árukat a kereskedő és a vevő közötti megállapodás szerinti helyszínen veszik át egy olyan tagállamban, amelyben a kereskedő az általános hozzáférési feltételek szerint biztosít ilyen lehetőséget;”

Amennyiben tehát egy külföldi vevő a kereskedő “.hu” cégződésű magyar oldalán kíván vásárolni, akkor ezt lehetővé kell tenni az ott meghatározott áron és módokon, biztosítva pl., hogy a leadott rendelését átvegye például a debreceni szaküzletben. Kiemelendő, hogy amennyiben egy adott országba nem vállal a kereskedő szállítást, akkor erre természetesen ezután sem kötelezhető, de biztosítani kell, hogy egy ilyen országból rendelő le tudjon leadni rendelést a kereskedő oldalán, és ha meg tudja, akkor megszervezhesse magának a házhozszállítást, illetve az átvételt (Magyarországon).

Kiemelten fontos az árukereskedelem vonatkozó rész (2) bekezdése:

„Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem zárja ki, hogy a kereskedő megkülönböztetéstől mentesen tagállamonként vagy egy adott tagállamon belül eltérő általános hozzáférési feltételeket – beleértve a nettó értékesítési árakat – kínáljon valamely meghatározott területen lévő vevőknek vagy a vevők meghatározott csoportjának.”

 

c) fizetéssel kapcsolatos okokból történő megkülönböztetés tilalma

A kereskedő az általa elfogadott fizetési módok (bankkártyás, előre-utalás, készpénz) nem alkalmazhat eltérő követelményeket a fenti három kritériumra alapítva, ha:

a fizetési művelet elektronikus művelettel, átutalással, beszedéssel vagy ugyanahhoz a fizetési márkához és kategóriához tartozó kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történik
az EU-s azonosítási követelmények teljesülnek
a fizetési műveletre a kereskedő által elfogadott pénznemben kerül sor.
A fenti tilalom azonban nem akadálya annak, hogy a kereskedő ezekkel kapcsolatban olyan díjakat alkalmazzon, amelyeket a vonatkozó EU-s jogszabályok nem tiltanak.

 

3. Rendelet rendelkezéseinek érvényesítése

A Rendelet rendelkezéseinek betartását a fogyasztóvédelmi hatóság fogja ellenőrizni. Az erre vonatkozó jogszabálytervezetet már benyújtották a parlamentnek, feltehetően pár napon belül elfogadásra is kerülnek.  Fontos nóvuma a rendeletnek, hogy ezen szabályokat azokra a vásárló vállalkozásokra is alkalmazni kell, akik végfelhasználóként vásárolják a termékeket.

 

4. Gyakori kérdések

a) Milyen magatartások tilosak a Rendelet értelmében?

Ilyenek például, ha a felhasználót nem engedik belépni az oldalra. A magyar weboldal automatikusan átirányít egy vevőt egy külföldi oldalra. Blokkolja a regisztrációt egy más tagállami user számára. Ilyen lehet még például, ha a weboldal nem fogadja el a külföldi vevő bankkártyáját.

 

b)  Alkalmazhatok különböző árakat a különböző weboldalakon az EU-ban, illetve alkalmazhatok különböző árakat online illetve offline?

Igen, ez nem tiltott. Az uniós példa alapján, nincs annak akadálya, hogy egy webshop olasz oldalán 70 euró legyen egy áru, míg ugyanennek a webshopnak az osztrák oldalán ugyanez az áru 95 euró. Annak kell megfelelni, hogy az osztrák állampolgár képes legyen vásárolni az olcsóbb áron az olasz weboldalon. Fontos azonban, hogy az olasz weboldal nem köteles szállítani Ausztriába.

 

c) Alkalmazhatok különböző eladási, promóciós és egyéb kampányokat csak egy weboldalamon, úgy hogy ezeket a többin nem alkalmazom?

Igen, ameddig bárki vásárolhat erről a websiteról. Amennyiben Magyarországon tehát nőnapi vagy például black-Friday napi akció van, akkor lehetővé kell tenni, hogy egy Szlovák állampolgár is vásárolhasson, de nem vagyok köteles Szlovákiába szállítani.

 

Az összefoglaló Dr. Zeke Péter, az eDigital jogtanácsosának segítségével készült.