fbpx
 In Interjúk
2012. január 1-től új egyesületi törvény (2011. évi CLXXV. tv.) lépett hatályba, amely a korábbitól eltérő rendelkezéseket és előírásokat lépetett életbe, többek között az egyesületek közhasznú státuszával kapcsolatban. A jogszabály 2014. május 31-ig adott határidőt az egyesületek számára, hogy az új szabályokkal összhangba hozzák az alapszabályukat.

Az új egyesületi törvény (Civil törvény) értelmében közhasznú szervezetté minősíthető az a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.

Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
 a)  az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
 b)  a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
 c)  a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét (25 %-át).

A SzEK.org az a.) pontban szereplő feltételnek biztosan megfelel, tehát a megfelelő erőforrás feltételét teljesíti.

Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
 a)  a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy
 b)  a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
 c)  közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

A SzEK.org a b.) pontban szereplő feltételnek megfelel, tehát a megfelelő társadalmi támogatottság feltételét teljesíti.

A Civil törvény hatályba lépését megelőzően közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetek, amelyek beszámolóikat a jogszabálynak megfelelően letétbe helyezik, 2014. május 31-ig továbbra is megőrzik közhasznú státusukat, és az ezekhez kötődő kedvezményeket. A SzEK.org 2013. tavaszán már ennek megfelelően készítette el és helyezte letétbe a 2012-es évre szóló beszámolóját, így azon szervezetek közé tartozik, amelyek 2014. május 31-ig kezdeményezhetik közhasznú jogállásuk megőrzését. (Amennyiben ezt elmulasztjuk, a bíróság 2014. június 1-től automatikusan törli közhasznú jogállásunkat.)

Mi a teendőnk?

Legkésőbb 2014. május 31-ig az illetékes eljáró törvényszéknél kezdeményezni kell a közhasznúsági nyilvántartásba vételt, egy módosított létesítő okirat (azaz alapszabály) benyújtásával. Az alapszabályt a civil törvény rendelkezései alapján kell módosítani mégpedig úgy, hogy pontosan meg kell jelölni, hogy a közhasznú tevékenység milyen közfeladat teljesítéséhez kapcsolódik, továbbá azt is, hogy e közfeladatok teljesítését milyen jogszabályok írják elő. Itt pontos jogszabályi hivatkozást kell feltüntetni, nem elegendő az általános megfogalmazás! Azaz például nem elég az alapszabályban azt szerepeltetni, hogy a SzEK.org célja az e-kereskedelmi piac fejlesztése fogyasztóvédelmi szempontjból, hanem konrkétan meg kell jelölni, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben felsorolt közfeladatok közül melyek azok, amelyeket ellátunk. Fontos azt is tudni, hogy az egyesület működéséről készülő éves beszámolót is az alapszabályban lefektetett feltételeknek megfelelően kell elkészíteni, azaz majd ott is szerepeltetni kell, hogy mely megjelölt közfeladat ellátásra mennyi erőforrást fordítottunk.

Korábbi tapasztalataink szerint az egyesület alapszabályának módosítása egyes jogértelmezési sajátosságok miatt akár több hónapra is elhúzódhat. Mivel az alapszabály értelmében 2014. november végén tisztújító taggyűlést is kell tartanunk, nem szeretnénk megkockáztatni, hogy esetleg addigra ne legyen még meg az új alapszabály törvényszék általi jóváhagyása és a közhasznú státusz megújítása. Ennek érdekében a 2014. évi rendes taggyűlést március elején tervezzük megtartani, ahol a 2013-as évi közhasznúsági beszámoló mellett az alapszabály-módosításokat is beterjesztenénk.

Fontos a tagok aktivitása

Az egyesület működését az alapszabály szellemében kell szervezni, ezért az alapszabály tartalmának, így módosításának kiemelt jelentősége van! Szeretnénk, ha a módostás a tagság aktív részvételével zajlana!

Az egyesület elnöke az Ormós Ügyvédi Irodával közösen elkészítette a javasolt módosítások első vázlatát, amelyet az elnökség január 30-ai ülésén megtárgyal és esetleg kiegészítéseket tesz. Ezek a módosítások lényegében tartalmi változást nem jelentenek, mivel az alapszabályban már korábban lefektetett elvek szerint készültek, így alapvető céljuk, hogy a dokumentum megfeleljen az új civil törvényben megfogalmazott és fent részletezett elvárásoknak. Viszont ez az a pillanat, amikor egyéb módosítások, új feladatok is bekerülhetnek az alapszabályba! Mindez csak a tagok aktivitásán és akaratán múlik! Ezért feltétlenül számítunk a részvételetekre a január 30-i klubesten, és akinek ötlete, észrevétele van, ossza meg a tagsággal! Annak érdekében, hogy ne parttalan ötletelés legyen csak, kérünk benneteket, hogy lehetőség szerint olyan ötletekkel gyertek, amelyek összhangban vannak az egyesület, illetve a törvény szellemével, valamint megfelelnek azoknak a követelményeknek, amelyeket a fentiekben részleteztünk.

A felkészülést segítő anyagok: