fbpx
 In Hírek

A SzEK.org a tervezet társadalmi egyeztetésének keretében március 30-án eljuttatta javaslatait a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére a Polgári törvénykönyv (Ptk.) módosításához. Az alábbiakban az előterjesztett három javaslat szövegét közöljük.

 

Tisztelt Minisztérium!

A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület (SzEK.org), mint a hazai elektronikus kereskedelem kiemelkedő szereplőit összefogó társadalmi szervezet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felhívására az alábbi észrevételeket ill. javaslatokat teszi a Kodifikációs Főbizottság által előterjesztett új Polgári törvénykönyv (Javaslat) társadalmi egyeztetése során.

1. Javasoljuk az elektronikus szerződéskötésre vonatkozó rendelkezések teljeskörű felülvizsgálatát, a vonatkozó EK irányelv és az elmúlt évek fogyasztóvédelmi és egyéb tapasztalatai alapján.

– A 6:83. § (3) bekezdés álláspontunk szerint nem felel meg a vonatkozó 2000/31/EK irányelvnek (a továbbiakban: „Irányelv”). Továbbá nem értelmezhető, hogy semmis lenne az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget kizáró kikötés, mert már maga az (1) bekezdés sem értelmezhető.
Az Irányelv éppen azt írja elő, hogy ezek a rendelkezések nem vonatkoznak „azokra a szerződésekre, amelyeket kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni közlések útján kötöttek”.
Nem látjuk indokát az Irányelvben foglaltaktól való eltérésnek
– A 6:83. § (1) bek. d) pontja véleményünk szerint szintén nem felel meg az Irányelvnek, hiszen az a „szerződéskötés lehetséges nyelvei”-re utal. Hangsúlyozzuk tehát, hogy az Irányelv egyrészt nem a szerződésre, hanem a szerződéskötésre utal, másrészt a lehetséges nyelvekre, így ezen d) pontban foglalt előírásnak a célja számunkra nem értelmezhető.
– A tervezet részben teljesíti az Irányelv által előírt tájékoztatási kötelezettségek átültetését, azonban ez nem teljeskörű, így kérdéses, hogy a jogalkotó hogyan kívánja megoldani az Irányelv által megkövetelt további tájékoztatásokat.
– Szintén nem felel meg az Irányelvnek a tervezet 6:86. §, mivel az Irányelv csak meghatározott rendelkezések tekintetében engedi, hogy a fogyasztónak nem minősülő személyekkel a vállalkozás másként állapodjon meg. Az Irányelv alapján pl. nem lehet eltérni a tervezet 6:83. § (2) bekezdésétől.

2. Kifogásolhatónak tartjuk, hogy a tervezet – az elektronikus szerződéskötés kérdésein túl – nem rendezi az elektronikus formátumú dokumentumok joghatályát, így például az írásbeliség elektronikus változatának kérdését. Ezt jelenleg részben az elektronikus aláírásról szóló törvény, részben a Ptk. rendezi, ez azonban nem teljeskörű. Az írásbeliséggel kapcsolatos rendelkezéseknél ezért javasoljuk az írásbeliség elektronikus változatának szabályozását, az elektronikus út elismerését és az Irányelvvel összhangban kimondani, hogy az elektronikus szerződés írásbeli szerződésnek legyen tekinthető.

3. Az általános szerződési feltételekre vonatkozó részletes előírások üdvözlendőek, de véleményünk szerint a gazdasági életben, így különösen az online térben az elektronikus kereskedelmi területen nem várható el az online kereskedőtől, hogy eleget tegyen a javaslat 6:79. §-ban foglalt előírásnak és külön tájékoztatást tegyen közzé arról, hogy az általa alkalmazott szállítási/vásárlási feltételek, mint általános szerződési feltételek eltérnek-e a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól.
A tervezet azon rendelkezésével teljes mértékben egyetértünk, hogy az ÁSZF-et, elsősorban fogyasztói jogok biztosítása érdekében a lehető legszélesebb körben publikálni kell és szerződéskötést megelőzően biztosítani kell annak elfogadását.

A SzEK.org kész a Javaslat online kereskedelemre gyakorolt hatásának konzultációjára, és a Kodifikációs Főbizottság elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos szabályozási terveinek megismerésére. Az elektronikus kereskedelmi szektor egy fejlődő iparág, jelentős növekedési kilátásokkal, a jelenlegi gazdasági helyzetben azon kevés iparágak közé tartozik, amelyik észlelhető gazdasági teljesítményt tud felmutatni.

Javaslataink figyelembevételével kapcsolatosan visszajelzésüket előre is megköszönjük!

Budapest, 2012. március 30.

Üdvözlettel:

Kis Ervin Egon
elnök, SzEK.org
kis.ervin.egon@szek.org