fbpx
 In Hírek

Tartós adományozási szerződés esetén a SzEK.org részére nyújtott támogatások elszámolására a közhasznú szervezetekre vonatkozó különleges szabályok érvényesek, melyek a támogatás összegének 100%-ban történő elszámolásán felül lehetővé teszik, hogy a támogatást nyújtó szervezet az adomány összegének további 20%-ával csökkentse az adózás előtti eredményét! (Társasági adótörvény 7. § (1) bekezdés, z) pontja)

 
Az adókedvezmény elszámolásának feltételei:
  • A támogatott szervezet közhasznú státusza (Fővárosi Bíróság 2010. április 6-án bejegyezte a SzEK.org közhasznú szervezetté válását).
  • Tartós adományozás: a közhasznú szervezet és támogatója által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben a támogató arra vállal kötelezettséget, hogy a támogatást a szerződéskötés évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.
  • Adományozási nyilatkozat: a támogatott szervezet (SzEK.org) által a támogató részére évente kibocsátott igazolás a támogatásként nyújtott összegről és annak felhasználásáról.
A társasági adószámítás természetesen a támogatást nyújtó szervezet saját feladata. A tartós adományozási szerződés és a kapott adományozási nyilatkozat birtokában a támogatást nyújtó szervezet hoz döntést arról, hogy az éves társasági adóbevallásában hol szerepelteti az igazoláson szereplő összeget.
 
A szervezeti tagság fejében fizetett tagdíj nem számít adománynak, így arra ezek az elszámolási feltételek nem vonatkoznak!