fbpx
 In Hírek

2019. április 15-én, hétfőn délután tartotta éves rendes közgyűlését az Ecommerce Hungary, Budapesten a Falk1 rendezvényközpontban.

A közgyűlést Nagy Sándor, az Ecommerce Hungary elnöke, mint levezető elnök nyitotta meg. A kiküldött meghívók alapján az alábbi napirendi pontok kerültek terítékre a tagságból megjelent szavazásra jogosult képviselők, illetve a szavazásra nem jogosult érdeklődő számára:

 • az közgyűlés kereteinket megállapítása
 • Ellenörző Bizottsági beszámoló az Egyesület 2018. évi beszámolójának átvizsgálásával kapcsolatban
 • Nagy Sándor, elnök beszámolója az Egyesület 2018. évi tevékenységéről, és az elért eredményekről
 • az elkészült éves beszámoló és közhasznú jelentés tartalmának ismertetése, és elfogadása
 • az egyesület alapszabályát érintő változások

Az ellenörző bizottság nem talált sem kifogásolni, sem kivetni valót az általa ellenőrzött beszámolóban, így az a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

Nagy Sándor elnök beszámolójában az alábbi legfontosabb gondolatokat emelte ki:

 • A 2018. januárjában megtartott egész napos elnökségi workshopon előírt irányokat egész évben sikerült tartani
 • Megtörtént az egyesület tagságának tisztázása, több körben kizárásra kerültek azok a tagok akik egy vagy több éves tagdíjhátralékkal rendelkeztek. 2018-ban 25 új tagi belépés történt, az Egyesület aktív és fizető tagsága így elérte a 200 főt. A 2018-as tagdíj bevételek 5m forinttal haladták meg az előző évit, és megközelítették a 20m forintot
 • Mindkét nagy rendezvény (februári évindító konferencia, és a nyári EKK) lebonyolítása sikeres volt, a két rendezvény együtt közel 4m forintos pénzügyi eredményt is hozott az Egyesületnek
 • Átadásra került az Ecommerce Hungary új weboldala, amin 2018-ban több mint 30 új szakmai anyag látott napvilágot.
 • Elnökségi döntés értelmében az operatív munkatársak köre az év első felében először két fővel bővült, majd 2018. év végén eggyel csökkent. Így jelenleg fizetett státuszban az egyesületnél az Elnök, egy titkár, és egy operatív munkatárs dolgozik. A létszámbővülés okán a teljes éves bérköltség 5m forinttal nőtt, ennek fedezetét az elnökség még az év elején a költségvetésben elfogadta
 • 2018-ben sikerült stabilizálni az egyesület gazdálkodását, és egy jónak mondható, 5.8m forintos eredménnyel zárni az évet

Az alapszabályt érintően az elnökségtől két előterjesztés érkezett a közgyűlés felé. Az egyik az Egyesület székhelyének változásáról, a másik az egyesület alapszabályában lévő pártoló tagság megszűnéséről szólt. Ez utóbbit az indokolta, hogy az egyesület tevékenysége nem indokolja a pártoló tagság fenntartását, sem a pártoló tag, sem pedig az egyesület számára semmilyen előnyt, vagy hozzáadott értéket nem hoz. A közgyűlés mindkét előterjesztést egyhangúlag elfogadta.

A közgyűlés dokumentumai folyamatosan feltöltésre kerülnek, és megketinthetőek dokumentumtárunkban.