fbpx
 In Interjúk

E-BUSINESS MENEDZSMENT (3 FÉLÉVES)


"1. Ne próbáljunk meg a teljes üzleti tervtől független e-business stratégiát kidolgozni!
2. Játsszunk az új szabályok szerint!
3. A sebességen és a végrehajtáson múlhat minden.
4. Az informatika nem minden, egy e-business kezdeményezés éppen azon bukhat el, ha
nem értjük meg az üzlet egészére és az elosztási csatornákra kifejtett hatását..."


Részlet V. Frick és A. Lill (Gartner Research): A sikeres e-business tízparancsolata című túlélési szabálygyűjteményéből

Miért az e-business menedzsment?

 • Az e-business menedzsment több mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemről, ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak, sokkal szélesebb és mélyebb tudásanyagból kell merítenünk.
 • Az e-business a jövő útja, ma már egyetlen valamire való vállalat sem vonhatja ki magát az elektronikus értékesítés kihívásai alól. Ez nagy igényeket támaszt a jól képzett szakemberek iránt, ami a jövőben csak nőni fog.
 • A világgazdasági válság tapasztalatai bebizonyították, hogy sikeres e-business stratégiával rugalmasabban és nagyobb eséllyel vészelhetők át a piaci nehézségek.
 • Számos – a terület műszaki-technológiai vonalára koncentráló – képzés van a piacon, ugyanakkor az üzleti megközelítés gyakorlatilag hiányzik, képzésünk ezt az űrt kívánja betölteni.
 • A gazdaság-informatikus és szakmérnöki képzések inkább komoly informatikai és technológiai ismereteket nyújtanak, de egy e-business vállalkozás indításához, működtetéséhez és irányításához szükséges gazdasági-jogi-menedzsment ismereteket nem tartalmazzák kellő mélységében.
 • Ez a képzés elsősorban az üzleti szférának szól, legyen az akár egy, a területen induló KKV menedzsmentje vagy egy nagyobb vállalat e-business üzletágának működtetése.
 • Valóban gyakorlati szakemberektől sajátíthatják el a szakma fortélyait. Oktatóink gyakorló szakemberek, akik sikeres vezetők a hazai e-business szektorban, vagy tanácsadói minőségben segítik rendszeresen a szektor működését.
 • Az e-business legújabb tendenciái alapján állítottuk össze és frissítjük folyamatosan a tananyagot.

Mit vár el a piac?

Az utóbbi évek tapasztalatai egyértelműen bebizonyították, hogy jelentős igény van a munkaerőpiacon olyan szakemberek iránt, akik az integrált (gazdasági – műszaki-informatikai) üzleti szemléletmódot képviselik. Köztudottan az elektronikus üzletvitel, az e-business olyan terület, amely minden iparágban legalább támogató és kiegészítő megoldásként, de nem ritkán az alaptevékenység motorjaként jelen van és ez a tendencia évről évre egyre csak erősödik. Összességében elmondható, hogy a piac azokat az e-business szakembereket keresi folyamatosan, és egyre bővülő számban akik:

 • képesek alkalmazni az új hálózatokon, specializált üzleti modelleken és környezeten alapuló, a hagyományos menedzsment és informatikai szemlélettől alapvetően eltérő, szervezési, üzletfejlesztési és menedzsment ismereteket;
 • képesek rendszerszemléletben gondolkodni és folyamatokat kialakítani és irányít­hatóvá tenni valamint ellenőrizni és fenntartani őket a kitűzött céloknak megfelelően;
 • erős üzleti háttérrel (döntően és alapvetően vállalatirányítási tudással, tapasztalattal, gyakorlattal), valamint a sikeres működtetéshez és az informatikai területekkel való eredményes kommunikációhoz szükséges áttekintő informatikai ismeretekkel rendelkeznek;
 • képesek átlátni a technológia és hálózatok vezette vállalati fejlődés motorjait, körül­ményeit, a technológia és az üzleti sajátos kapcsolatának összefüggéseit, valamint az ebben a körben sikeresen alkalmazható stratégiákat és menedzsment technikákat,
 • végezetül képesek felmérni és kezelni a széles értelemben vett technologizálódás társadalmi, üzleti és kommunikációs következményeit.

A képzés célja

Célunk az üzleti szféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik egyszerre rendelkeznek alapos üzleti, menedzsment és áttekintő informatikai ismeretekkel, és az ismeretek birtokában képesek a szakterület és a gyakorlati elvárásoknak megfelelő követelmények teljesítésére, az elvárásoknak történő megfelelésre:

 • a felmerülő problémák felismerésére, a kínálkozó lehetőségek kihasználására;
 • a partnerekkel és minden érintettel történő harmonikus kapcsolat kialakítására;
 • az általánosan elfogadott értékek magas szintű megjelenítésére, közvetítésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

Támaszkodva a közgazdasági, vállalati, pénzügyi alapismeretekre a hallgatókat átfogó szemlélettel megtanítsa az e-business témakör összefüggéseire, s így különösen keresetté és versenyképessé tegye őket a munkaerő piacon.

A képzés feladata megismertetni a hallgatókkal

 • a szektor alapfogalmait, üzleti filozófiáját, folyamatait, üzleti modelljeit, jogi kereteit,
 • információ-, tudás-, projekt- és egyéb menedzsment ismeretekkel felkészíteni őket az e-business szektorban felmerülő stratégiaalkotási, üzleti modellalkotási, beruházási, érték- és ellátási lánc építési, fejlesztésirányítási, tanácsadási és vezetői feladatok ellátására,
 • az üzleti vezetőnek szükséges mélységben informatikai rendszereinek felépítését, együttműködési rendszerét, technológiai hátterüket,
 • valamint az általánosan elfogadott értékek magas szintű megjelenítésére, közvetítésére

A képzés előzményei és szakmai háttere

A Budapesti Műszaki Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszéke 2003-ban indított el először egy új, üzleti szemléletű e-business képzést, amely szakirányként működött sikerrel a nappali és levelező műszaki menedzser, illetve gazdálkodás és menedzsment szakokon. A tanszék 2007-es megszűnésével az oktató és szakember gárda az Információs Társadalomért Alapítvány kutatóintézeti keretei között együtt maradt, és – a szakma igényeire és erőteljes visszajelzéseire támaszkodva – Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola égisze alatt, a főiskola képzési profiljának erősségeit beemelve újraalkotta a tananyagot és újjászervezte a képzést, szorosan együttműködve a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért (SzEK.org) szakembergárdájával.

Kiknek ajánljuk képzésünket?

 • az elektronikus értékesítés vagy szolgáltatás területe felé nyitni kívánó vállalatok, kis- és középvállalkozások tulajdonosai, vezetői, szakemberei,
 • elektronikus értékesítési csatornák és rendszerek üzleti vezetői és munkatársai, valamint az e rendszereket fejlesztő és üzemeltető munkatársak,
 • a tartalomszolgáltatási ágazatban dolgozó üzleti szakemberek, üzemeltetők, fejlesztők, szállítók, tanácsadók és munkatársaik;
 • e-business területen is működő termelő és szolgáltató vállalatok, pénzügyi intézmények számítástechnikai és informatikai részlegeiben dolgozó szakemberek, akik specifikus menedzsment ismereteiket szeretnék bővíteni;
 • akik jobban szeretnék érteni az üzleti folyamatokat, illetve el kívánják sajátítani a korszerű, és hatékony elektronikus üzletvitel kiaknázásához szükséges ismereteket.

A képzés pontos megnevezése: E-business menedzsment szakirányú továbbképzési szak

A képzés szakmai vezetője: Dr. Horváth Attila főiskolai docens

A képzés vezető oktatói

Oktatóink a szektor vezető szakértői közül kerülnek ki. Nagyobb hányaduk egyetemi illetve főiskolai oktató, de jelentős létszámmal vesznek részt az oktatásban külső, elektronikus kereskedelmi, szolgáltató és tartalomkezelő, valamint konzultáns cégeknél dolgozó szakemberek is. Néhány név a teljesség igénye nélkül:

 • Bőgel György, a CEU professzora
 • Csáki Zoltán, c-enter.hu, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének alelnöke
 • Hernádi Gábor, HD marketing, ügyvezető
 • Kis Ervin Egon, a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért elnöke
 • Kiss Ferenc, a BKF tudományos rektorhelyettese
 • Knoll Imre, emeritus professzor, az Európai Logisztikai Társaság alapító elnöke
 • Nagy Sándor, a G’Roby.hu ügyvezetője
 • Noszkay Erzsébet, a BKF professzora, a Válságmenedzserek Országos Egyesületének elnöke
 • Rácz Tibor, banki CRM szakértő
 • Róth Péter, a Posta Elszámoló Központ nyugalmazott műszaki igazgatója
 • Starcz Ákos, a Bookline vezérigazgatója
 • Szabó Kristóf, e-banking szakértő
 • Székely Iván, az Open Society Archives adatvédelmi tanácsadója

A megszerezhető végzettség neve, oklevélben szereplő megnevezése: E-business menedzsment szakember
A képzés időtartama: 3 félév, összesen 432 kontaktóra. Oktatás hetente háromszor hétköznap 17:30-20:30.
Az oktatás helyszíne: BKF központi épülete

A képzés díja: 249.000 Ft / félév + 5000 Ft extra szolgáltatási díj /félév

További információk és érdeklődés a BKF honlapján >>
Online jelentkezés lap >>