fbpx
 In Hírek
Alapvetően rendezi át a jogszabályi környezetet az uniós harmonizáció miatt kiadott új kormányrendelet a fogyasztói szerződésekről. További jogszabályváltozások miatt a legtöbb ÁSZF-et és impresszumot is meg kell változtatni. A módosítások a Vedd a neten! Webshop Minősítőrendszerre is hatással lesznek. Rövid összefoglalónkban áttekintést adunk a legfontosabb változásokról.

Fogyasztóvédelmi változások – 45/2014. Korm. rendelet

A legnagyobb a változás a fogyasztóvédelmi jog területén megy végbe. A legfontosabbak:

  • A fogyasztónak 8 munkanap helyett 14 naptári nap áll rendelkezésre arra, hogy minden következmény nélkül elálljon a vásárlástól
  • a visszaküldésre is szab már határidőt az új  jogszabály, a fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek (azaz maximum a kézhezvételtől számított 28 napon belül)
  • a vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon “fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.
  • elállás esetén a vállalkozás nem köteles visszatéríteni a fogyasztónak az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat.

Határidő: 2014. június 13-tól már csak a kormányrendeletnek megfelelő ÁSZF-ket lehet alkalmazni.

Polgári Törvénykönyv változások

Fontos, hogy az e-kereskedők egyértelmű és tiszta megfogalmazásokat alkalmazzanak az  ÁSZF-ekben, mert az új Ptk. által hozott egyik legnagyobb változás az ezt a területet érinti: ha nem egyértelmű egy általános szerződési feltétel egy fogyasztó szerződésben, akkor az semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.
 
Határidő: 2014. március 15-től hatályba lépő ÁSZF-ekre, illetve az ezután létrejött ÁSZF-módosításokra vonatkozik az új szabály.

Honlap impresszumra vonatkozó szabályok

A honlap impresszum eddig is kötelező tartalmi elemei bővültek: már a tárhelyszolgáltató nevét és elérhetőségeit is fel kell tüntetni egy honlap impresszumában.

Határidő: 2014. január 1.

A változások átkerülnek a Vedd a neten! Webshop Minősítőrendszerbe is. Erről a minősített e-kereskedők külön értesítést fognak kapni.

További részletek a változásokról itt olvashatók »