fbpx
 In Hírek
A SzEK.org 2014. november 27-én tartja rendkívüli -tisztújító- taggyűlését, amelyre minden tagunkat szeretettel várunk. A taggyűlés meghívója és minden egyéb tudnivaló az alábbiakban található.

Meghívó

 

a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület rendkívüli – tisztújító – taggyűlésére.

 

Időpont: 2014. november 27. 16 óra 00 perc

Helyszín: FALK 1 Rendezvényterem (1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.)


A taggyűlés napirendje:

1. Taggyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása

2. A taggyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőknek

megválasztása, továbbá a Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása

3. A taggyűlés napirendjének elfogadása

4. Az elnök beszámolója a 2011-2014. közötti elnökségi és elnöki munkáról

5. A jelölés és választás rendjének ismertetése

6. A jelöltek bemutatkozása

7. Az elnökségi tagok megválasztása

8. Az elnök és az alelnökök megválasztása

9. Ellenőrző bizottsági tagok megválasztása

10. A taggyűlésen elhatározott változások alapján szükségessé váló döntés az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban történő további működésről

11. Az új Ptk-val összhangban álló alapszabály-módosítása elfogadása

12. Egyebek

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy egyesületünk alapszabálya szerint:

„A taggyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%-a +1 fő jelen van. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.”

Amennyiben a taggyűlés a fentiek szerint határozatképtelen a meghirdetett időpontban, úgy a következő megismételt taggyűlés időpontja: 2014. november 27. 16 óra 30 perc, FALK 1 Rendezvényterem(1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.).

Tájékoztatjuk a tisztelt tagokat, hogy a megismételt taggyűlés az eredeti napirendben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A SzEK.org Alapszabálya értelmében a Taggyűlésen minden tagszervezet képviseletre jogosult vezetője vagy vezetői közül egy személy szavazhat.

Kérjük, hogy a taggyűlésre szíveskedjenek magukkal hozni a tagszervezet 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba-vételét igazoló okiratát (cégkivonatát).

Amennyiben a képviseletre jogosult vezető valamilyen oknál fogva nem tudja a taggyűlésen személyes megjelenésével képviselni tagszervezetét, a mellékelt meghatalmazás kitöltésével a tagszervezet nevében történő szavazásra más személyt is feljogosíthat.

A meghatalmazást a meghatalmazó személy cégszerű aláírásával, illetve cégbélyegzővel ellátva, kérjük, hozzák magukkal a Taggyűlésre, ugyanis a Taggyűlésen csak a képviseletre jogosult vagy meghatalmazottja szavazhat.

További információk: www.szek.org

Kapcsolat: www.szek.org/kapcsolat

 

Budapest, 2014. november 11.

 

Kis Ervin Egon s.k.

elnök

 

 

Meghívó

Meghatalmazás