fbpx
 In Hírek

Meghívó a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület 2011. évi tisztújító közgyűlésére.

Időpont: 2011. november 24. 17. óra 00 perc
Helyszín: Pintér Galéria , 1055 Budapest, Falk Miksa utca 10.

A tisztújító közgyűlés napirendje:

  1. Közgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása
  2. A közgyűlés levezető elnökének, valamint a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, továbbá Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása – Kis Ervin Egon, elnök
  3. A 2011. évi közgyűlés napirendjének elfogadása – levezető elnök
  4. Előterjesztés a Szövetség Alapszabályának módosítása tárgyában
  5. Az elnök beszámolója a 2008-2011. közötti elnökségi és elnöki munkáról
  6. A jelölés és választás rendjének ismertetése
  7. A jelöltek bemutatkozása
  8. Az elnökségi tagok megválasztása titkos szavazással
  9. Az elnök és az alelnökök megválasztása titkos szavazással

Felhívjuk a figyelmét, hogy egyesületünk alapszabálya szerint:

„A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%-a +1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.”

Amennyiben a közgyűlés a fentiek szerint határozatképtelen a meghirdetett időpontban, úgy a következő megismételt közgyűlés időpontja: 2011. november 24. 17 óra 30 perc!

A SzEK.org Alapszabálya értelmében a Közgyűlésén minden tagvállalat képviseletre jogosult vezetője vagy vezetői közül egy személy szavazhat. A szavazás ez alkalommal kézfeltartással, illetve személyi kérdésekben, előre kiosztott szavazócédulákkal történik.

Amennyiben a képviseletre jogosult vezető valamilyen oknál fogva nem tudja az eseményen személyes megjelenésével képviselni vállalatát, de valamelyik kollégájára átruházná a szavazás jogát, megteheti ezt a mellékelt meghatalmazás kitöltésével.

A meghatalmazást a meghatalmazó személy cégszerű aláírásával, illetve cégbélyegzővel ellátva, kérjük, hozzák magukkal a Közgyűlésre, ugyanis a Közgyűlésen csak a képviseletre jogosultnak tudunk szavazócédulákat kiadni.

Budapest, 2011. november 15.

Szutor Bernadette s.k.
titkár