fbpx
 In Hírek
A SzEK.org 2012. május 24-én tartja évi rendes közgyűlését, amelyre minden tagunkat szeretettel várunk. A közgyűlés meghívója és minden egyéb tudnivaló az alábbiakban található.

Meghívó

a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület 2012. évi rendes közgyűlésére.


Időpont: 2012. május 24. 16. óra 00 perc

Helyszín: Rubin Wellness & Conference Hotel(1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.) Rubin terem


A közgyűlés napirendje:

  1. Közgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása

  2. A közgyűlés levezető elnökének, valamint a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

  3. A közgyűlés napirendjének elfogadása

  4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése az Egyesület 2011. évi beszámolója tárgyában.

  5. Kis Ervin Egon elnök beszámolója az Egyesület 2011. évi tevékenységéről.

  6. Kis Ervin Egon elnök ismertetője az Egyesület 2011. évi – a pénzügyi beszámolót is tartalmazó – közhasznúsági jelentésének tartalmáról.

  7. Határozathozatal az Egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása tárgyában.

  8. Előterjesztés és határozathozatal az elnökségi tagok díjazásáról

  9. Előterjesztés és határozathozatal az alelnökök és az elnök díjazásáról

  10. Előterjesztés és határozathozatal a SzEK.org 2011-ben leköszönt elnökségének jutalmazásáról


Felhívjuk a figyelmét, hogy egyesületünk alapszabálya szerint:

„A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%-a +1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.”

Amennyiben a közgyűlés a fentiek szerint határozatképtelen a meghirdetett időpontban, úgy a következő megismételt közgyűlés időpontja: 2012. május 24. 16 óra 30 perc!

A SzEK.org Alapszabálya értelmében a Közgyűlésén minden tagvállalat képviseletre jogosult vezetője vagy vezetői közül egy személy szavazhat. A szavazás ez alkalommal kézfeltartással, illetve személyi kérdésekben, előre kiosztott szavazócédulákkal történik.

Kérjük, hogy tekintettel az egyesületekre vonatkozó szabályozás 2012. január 1-jétől történt változására, a közgyűlésre szíveskedjenek magukkal hozni a tagvállalat 30 napnál nem régebbi nyilvántartásbavételét igazoló okiratát (cégkivonatát), mely a bíróság részére csatolásra kell kerüljön. Cégkivonat esetén a www.e-cegjegyzek.hu oldalról ingyenesen letölthető dokumentum is elfogadható, amennyiben az 30 napnál nem régebbi.

Amennyiben a képviseletre jogosult vezető valamilyen oknál fogva nem tudja az eseményen személyes megjelenésével képviselni vállalatát, de valamelyik kollégájára átruházná a szavazás jogát, megteheti ezt a mellékelt meghatalmazás kitöltésével.

A meghatalmazást a meghatalmazó személy cégszerű aláírásával, illetve cégbélyegzővel ellátva, kérjük, hozzák magukkal a Közgyűlésre, ugyanis a Közgyűlésen csak a képviseletre jogosult vagy meghatalmazottja szavazhat.

További információk: www.szek.org
Kapcsolat:
www.szek.org/kapcsolat


Budapest, 2012. május 15.


Kis Ervin Egon s.k.

Elnök