fbpx
 In Hírek

Meghívó a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület 2012. évi rendkívüli közgyűlésére, melyre a Fővárosi Törvényszék hiánypótló végzésének való megfelelés érdekében kerül sor.

Időpont: 2012. április 5. 16. óra 30 perc
Helyszín: SzEK.org székhelye (1118 Budapest, Ugron Gábor u. 35.)

A közgyűlés napirendje:
1. Közgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása
2. A közgyűlés levezető elnökének, valamint a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, továbbá Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
3. A közgyűlés napirendjének elfogadása
4. Előterjesztés a Szövetség Alapszabályának módosítása tárgyában a Fővárosi Törvényszék hiánypótló végzésének megfelelően
5. Megismételt tisztújítás 1 elnökségi tag és 1 alelnök tekintetében a Fővárosi Törvényszék hiánypótló végzésének megfelelően, jelölés és választás rendjének ismertetése
6. 1 fő Elnökségi tag megválasztása titkos szavazással
7. 1 fő Alelnök megválasztása titkos szavazással

Felhívjuk a figyelmét, hogy egyesületünk alapszabálya szerint:

„A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%-a +1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.”

Amennyiben a közgyűlés a fentiek szerint határozatképtelen a meghirdetett időpontban, úgy a következő megismételt közgyűlés időpontja: 2012. április 5. 17 óra 00 perc!

A SzEK.org Alapszabálya értelmében a Közgyűlésén minden tagvállalat képviseletre jogosult vezetője vagy vezetői közül egy személy szavazhat. A szavazás ez alkalommal kézfeltartással, illetve személyi kérdésekben, előre kiosztott szavazócédulákkal történik.

Kérjük, hogy tekintettel az egyesületekre vonatkozó szabályozás 2012. január 01-jétől történt változására, a közgyűlésre szíveskedjenek magukkal hozni a tagvállalat 30 napnál nem régebbi nyilvántartásbavételét igazoló okiratát (cégkivonatát), melyet a bíróság részére csatolnunk kell. Cégkivonat esetén a www.e-cegjegyzek.hu oldalról ingyenesen letölthető dokumentum is elfogadható, amennyiben az 30 napnál nem régebbi.

Amennyiben a képviseletre jogosult vezető valamilyen oknál fogva nem tudja az eseményen személyes megjelenésével képviselni vállalatát, de valamelyik kollégájára átruházná a szavazás jogát, megteheti ezt a mellékelt meghatalmazás kitöltésével.

A meghatalmazást a meghatalmazó személy cégszerű aláírásával, illetve cégbélyegzővel ellátva, kérjük, hozzák magukkal a Közgyűlésre, ugyanis a Közgyűlésen csak a képviseletre jogosultnak tudunk szavazócédulákat kiadni.

További információk: www.szek.org
Kapcsolat: www.szek.org/kapcsolat

Budapest, 2012. március 28.


Kis Ervin Egon s.k.
Elnök

Kapcsolódó dokumentumok

  • meghivo-a-szek-egyesulet-2012-evi-rendkivuli-kozgyulesere (application/pdf)