fbpx
 In Hírek

Időpont: 2019. április 15.,  17:00

Helyszín: FALK 1 rendezvényterem (Budapest, 1055 Falk M. u. 1.)

A taggyűlés napirendje:

  1. Taggyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása
  2. A taggyűlés levezető elnökének, valamint a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
  3. A taggyűlés napirendjének elfogadása
  4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése az Egyesület 2018. évi beszámolója tárgyában.
  5. Nagy Sándor elnök beszámolója az Egyesület 2018. évi tevékenységéről.
  6. Nagy Sándor elnök ismertetője az Egyesület 2018. évi – a közhasznúsági mellékletet is tartalmazó éves beszámoló tartalmáról.
  7. Határozathozatal az Egyesület 2018. évi beszámolójának elfogadása tárgyában.
  8. Alapszabály módosítás (székhely áthelyezése, pártoló tagi státusz megszüntetése)

Felhívjuk a figyelmét, hogy egyesületünk alapszabálya szerint:

„A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%-a +1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.”

Amennyiben a taggyűlés a fentiek szerint határozatképtelen a meghirdetett időpontban, úgy a következő megismételt taggyűlés időpontja: 2019. április 15. 17 óra 30 perc!

Az Ecommerce Hungary Alapszabálya értelmében a Taggyűlés minden tagvállalat képviseletre jogosult vezetője vagy vezetői közül egy személy szavazhat. A szavazás ez alkalommal kézfeltartással, illetve személyi kérdésekben, előre kiosztott szavazócédulákkal történik.

Kérjük, hogy a taggyűlésre szíveskedjenek magukkal hozni a tagszervezet 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba vételét igazoló okiratát (cégkivonatát). Cégkivonat esetén a www.e-cegjegyzek.hu oldalról ingyenesen letölthető dokumentum is elfogadható, amennyiben az 30 napnál nem régebbi.

Amennyiben a képviseletre jogosult vezető valamilyen oknál fogva nem tudja az eseményen személyes megjelenésével képviselni vállalatát, de valamelyik kollégájára átruházná a szavazás jogát, megteheti ezt a mellékelt meghatalmazás kitöltésével.

A meghatalmazást a meghatalmazó személy cégszerű aláírásával, illetve cégbélyegzővel ellátva, kérjük, hozzák magukkal a Taggyűlésre, ugyanis a Taggyűlésen csak a képviseletre jogosult vagy meghatalmazottja szavazhat.

Budapest, 2019. március 27.
Nagy Sándor, elnök, s.k.