fbpx
 In Hírek

Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület rendkívüli taggyűlést tart, melyre ezúton is meghívja az Egyesület tagságát.

Időpont: 2020. február 6., csütörtök,  15:00

Helyszín: D18 tárgyaló (Budapest, 1066 Dessewffy u. 18-20.)
A taggyűlés napirendje:

  1. Taggyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása
  2. A taggyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása, továbbá a Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
  3. A taggyűlés napirendjének elfogadása
  4. A jelölés és a választás rendjének ismertetése
  5. Ellenőrző bizottsági tagok megválasztása
  6. Alapszabály módosítás

Felhívjuk a figyelmét, hogy egyesületünk alapszabálya szerint:

„A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%-a +1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.”

Amennyiben a taggyűlés a fentiek szerint határozatképtelen a meghirdetett időpontban, úgy a következő megismételt taggyűlés időpontja: 2020. február 06. 15 óra 30 perc!

Az Ecommerce Hungary Alapszabálya értelmében a Taggyűlés minden tagvállalat képviseletre jogosult vezetője vagy vezetői közül egy személy szavazhat. A szavazás ez alkalommal kézfeltartással, illetve személyi kérdésekben, előre kiosztott szavazócédulákkal történik.

Kérjük, hogy a taggyűlésre szíveskedjenek magukkal hozni a tagszervezet 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba vételét igazoló okiratát (cégkivonatát). Cégkivonat esetén a www.e-cegjegyzek.hu oldalról ingyenesen letölthető dokumentum is elfogadható, amennyiben az 30 napnál nem régebbi.

Amennyiben a képviseletre jogosult vezető valamilyen oknál fogva nem tudja az eseményen személyes megjelenésével képviselni vállalatát, de valamelyik kollégájára átruházná a szavazás jogát, megteheti ezt egy meghatalmazás kitöltésével.

A meghatalmazást a meghatalmazó személy cégszerű aláírásával, illetve cégbélyegzővel ellátva, kérjük, hozzák magukkal a Taggyűlésre, ugyanis a Taggyűlésen csak a képviseletre jogosult vagy meghatalmazottja szavazhat.