fbpx
 In Általános, Hírek, Kiemelt

Kedves Küldöttek!

Szeretettel meghívjuk az Ecommerce Hungary Egyesület (székhely: 1066 Bp., Dessewffy utca 18-20.) Rendkívüli Tisztújító Küldöttgyűlésére, melyen a részvétel ONLINE FORMÁBAN VAGY SZEMÉLYESEN IS LEHETSÉGES.

A Rendkívüli Tisztújító Küldöttgyűlés időpontja: 2021. szeptember 30., 18.00 óra

Megtartás módja: SZEMÉLYES JELENLÉT (1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. Tárgyaló) VAGY ONLINE (Zoom meeting, melynek linkje a későbbiekben kerül az emailcímeikre megküldésre)

A Rendkívüli Tisztújító Küldöttgyűlés napirendje az alábbiak szerint alakul:

  1. Küldöttgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása
  2. A Küldöttgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása, továbbá a Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
  3. A Küldöttgyűlés napirendjének elfogadása
  4. Az Elnökség által elfogadott 2020. évi beszámoló jóváhagyása
  5. Tisztújítás (az egyesület elnökének és egy további elnökségi tagnak a megválasztása)
  6. Új elnökség megalakulásának megállapítása
  7. Egyebek

Amennyiben a Rendkívüli Tisztújító Küldöttgyűlés határozatképtelen a meghirdetett időpontban, úgy a következő megismételt küldöttgyűlés időpontja: 2021. szeptember 30., 18.30, melyen ugyancsak lehetséges a SZEMÉLYES JELENLÉT (1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. Tárgyaló) VAGY ONLINE formában, a Zoom alkalmazás használatával kerül megtartásra.

Tájékoztatjuk a tisztelt Küldötteket, hogy a megismételt küldöttgyűlés az eredeti napirendben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2021. szeptember 21.

Matócza Szabina s.k. Csányi Zoltán s.k.
Alelnök Alelnök

 

A meghívó letöltése pdfben.