fbpx
 In Hírek

Kedves Tagunk!

Szeretettel meghívjuk az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület (cím: 1066 Bp., Dessewffy u 18.) tisztújító taggyűlésére, melyet a veszélyhelyzetre való tekintettel ONLINE formában rendezünk meg.

A tisztújító taggyűlés időpontja: 2020. november 30., hétfő, 15 óra 30 perc

Helyszíne: ONLINE (Zoom meeting – a meghívót a cégképviseletre jogosult, vagy a meghatalmazott előre egyeztetett e-mail címére küldjük meg)

A taggyűlést levezető elnök, valamint a Egyesület titkárságának tisztújítás lebonyolításában közreműködő kollégái az Egyesület székhelyén, a helyszínen lesznek jelen a taggyűlés ideje alatt. A taggyűlés teljes egészét a fenti helyszínről a minél szélesebb körű nyilvánosság biztosítása érdekében online is közvetítjük, így a teljes Tagság számára követhetők lesznek az események. A szavazáson kívüli napirendi pontok esetében, az ezen online közvetítésbe (nem Zoomon keresztül) bekapcsolódó Tag részéről érkező, az online közvetítéshez rendelt felületen keresztül szöveges formában beküldött, a napirendi pontot közvetlenül érintő kérdéseket a levezető elnök jogosult lesz a megjelentek számára beolvasni.

A tisztújító taggyűlés lebonyolításának pontos és részletes menetéről a taggyűlést megelőzően weboldalunkon és hírlevélben további tájékoztatást adunk.

A 2020. november 16-án kihirdetett jelöltek listája az elfogadó nyilatkozatok begyűjtése után lesz végleges. A nyilatkozatok visszaküldésére november 29-ig van lehetőség, a végleges lista aznap kerül ki a weboldalunkra. A tisztújítással kapcsolatos részletek elérhetőek a https://ecommerce.hu/tisztujito-taggyules-2020/ oldalon.

A tisztújító taggyűlés napirendje az alábbiak szerint alakul:

  1. A taggyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása
  2. A taggyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása, továbbá a Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
  3. A taggyűlés napirendjének elfogadása
  4. Az elnök beszámolója a 2017-2020. közötti elnöki munkáról
  5. A jelölés és választás rendjének ismertetése
  6. Az elnök/alelnök és elnökségi tagok megválasztása
  7. Az megválasztott elnök bemutatkozása
  8. Egyéb napirendi pontok

Amennyiben a taggyűlés határozatképtelen a meghirdetett időpontban, úgy a következő megismételt taggyűlés időpontja: 2020. november 30., hétfő, 16 óra 00 perc.

Az Egyesület tisztségviselőivel és a tisztújítással kapcsolatos további tudnivalók az Egyesület Alapszabályában találhatóak.

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagokat, hogy a megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A szavazati jog Taggyűlésen való gyakorlásának feltétele – a törvény által előírt feltételeken túl – a személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján való megjelenés a jelen pontban írt rendelkezéseknek megfelelően. Tagszervezet taggyűlési képviseletre vonatkozó meghatalmazást kizárólag munkavállalója, vagy másik tagszervezet törvényes képviselője részére adhat. Egy személy legfeljebb 2 szavazatra lehet jogosult egy taggyűlésen oly módon, hogy legfeljebb 1 szavazatot adhat le saját nevében, illetve a tagszervezet törvényes képviselőként, valamint legfeljebb 1 további szavazatot pedig meghatalmazottként.

A tagok képviselőinek személyazonossága az alábbi módon kerül igazolásra: amennyiben a Zoom közvetítésbe bejelentkezett tagot a videókép alapján nem tudjuk egyértelműen azonosítani, úgy telefonon vagy e-mail segítségével kerül erre sor.

Kérjük, hogy a taggyűlésre előtt küldjék el a secretary@ecommerce.hu e-mail címre a tagszervezet 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba-vételét igazoló okiratát (cégkivonatát). Amennyiben a képviseletre jogosult vezető valamilyen oknál fogva nem tudja a taggyűlésen személyes megjelenésével képviselni tagszervezetét, a mellékelt meghatalmazás kitöltésével a tagszervezet nevében történő szavazásra más személyt is feljogosíthat, az előző bekezdésben leírtak szerint.

A meghatalmazást a meghatalmazó személy cégszerű aláírásával, illetve cégbélyegzővel ellátva, kérjük, előzetesen küldjék el a secretary@ecommerce.hu email címre, vagy legkésőbb a Taggyűlést megelőzően a személyazonosság igazolásakor mutassák be a Zoom alkalmazáson keresztül., ugyanis a Taggyűlésen csak a képviseletre jogosult vagy meghatalmazottja szavazhat.

Budapest, 2020. november 20.

Nagy Sándor, elnök, s.k.