fbpx
 In Általános, Hírek, Kiemelt
Kedves Tagok!
Tájékoztatunk Titeket, hogy a bíróság hiánypótlásra szólította fel az egyesületet, többek között az alapszabályban is módosítanunk kell két mondatot:
1. Az alapszabály módosítása a Fővárosi Törvényszék 14.Pk.60.857/2005/50. sz. hiánypótló végzésében foglaltaknak megfelelően
(VI.4. pont kiegészítése az alábbiakkal: “amennyiben a napirend kiegészítésre kerül, akkor az uj napirendi pontokról a tagokat igazolható módon kell értesíteni”
VII.2. pont kiegészítése az alábbiakkal: “Az elnökség 5 tagja közül 4 személynek egyesületi tagsággal kell rendelkeznie”)
Emiatt össze kell hívnunk egy (online) rendkívüli közgyűlést. Ennek időpontja 2021.06.28. 08.30. A közgyűlési meghívó lejjebb olvasható.
Az online közgyűlés ZOOM-on keresztül rendezzük, ehhez a link:
https://zoom.us/j/93733866131?pwd=ZGFvVk9oTUJiRWp4V3pJWFJlK2lHQT09
Meeting ID: 937 3386 6131
Passcode: 528490
Üdvözlettel: ECH Elnökség

Meghívó rendkívüli közgyűlésre

 

Kedves Tagunk!

Szeretettel meghívjuk az Ecommerce Hungary Egyesület (székhely: 1066 Bp., Dessewffy utca 18-20.) Rendkívüli Közgyűlésére, melyet a veszélyhelyzetre való tekintettel ONLINE formában rendezünk meg.

A Rendkívüli Közgyűlés időpontja: 2021. június 28. 08 óra 30 perc

Helyszíne: ONLINE (Zoom meeting – a meghívót a cégképviseletre jogosult email címére küldjük meg)

A rendkívüli Közgyűlés napirendje az alábbiak szerint alakul:

  1. Közgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása
  2. A Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása, továbbá a Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
  3. A Közgyűlés napirendjének elfogadása
  4.  Az alapszabály módosítása a Fővárosi Törvényszék 14.Pk.60.857/2005/50. sz. hiánypótló végzésében foglaltaknak megfelelően (VI.4. pont kiegészítése az alábbiakkal: “amennyiben a napirend kiegészítésre kerül, akkor az új napirendi pontokról a tagokat igazolható módon kell értesíteni” VII.2. pont kiegészítése az alábbiakkal: “Az elnökség 5 tagja közül 4 személynek egyesületi tagsággal kell rendelkeznie”)
  5. Egyebek

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen a meghirdetett időpontban, úgy a következő megismételt közgyűlés időpontja: 2021. június 28. 09 óra 00 perc, ugyanúgy ONLINE formában, a Zoom alkalmazás használatával kerül megtartásra. További szabályok: az Egyesület Alapszabályában találhatóak: https://ecommerce.hu/wp-content/uploads/2021/04/210129_ech_alapszabaly_modositas_tervezet_final.pdf

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagokat, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Szövetség Alapszabálya értelmében a Közgyűlésen minden tagszervezet képviseletre jogosult vezetője vagy vezetői közül egy személy szavazhat.

A tagok képviselőinek személyazonossága az alábbi módon kerül igazolásra: a Zoom platformra történő bejelentkezéshez szükséges információt a tagsági nyilvántartásunkban szereplő hivatalos e-mail címre küldjük ki. A platformra történő bejelentkezés után, ugyanerre az e-mail címre egy azonosító kódot küldünk, melyet a Zoom platform private chat funkcióján keresztül kell majd 2 percen belül visszaküldeni.

Kérjük, hogy a közgyűlést megelőzően szíveskedjenek emailben elküldeni a tagszervezet 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba-vételét igazoló okiratát (cégkivonatát) a következő emailcímre: secretary@ecommerce.hu

Amennyiben a képviseletre jogosult vezető valamilyen oknál fogva nem tudja a taggyűlésen képviselni tagszervezetét, a mellékelt meghatalmazás kitöltésével a tagszervezet nevében történő szavazásra más személyt is feljogosíthat az alapszabály VI.3. pontjában szereplő korlátok megtartásával:

„Tagszervezet közgyűlési képviseletre vonatkozó meghatalmazást kizárólag munkavállalója, vagy másik tagszervezet törvényes képviselője részére adhat. Egy személy legfeljebb 3 szavazatra lehet jogosult egy közgyűlésen oly módon, hogy legfeljebb 1 szavazatot adhat le saját nevében, illetve a tagszervezet törvényes képviselőként, valamint legfeljebb 2 további szavazatot pedig meghatalmazottként.”

A meghatalmazást a meghatalmazó személy cégszerű aláírásával, illetve cégbélyegzővel ellátva, kérjük, hogy előzetesen küldjék el a secretary@ecommerce.hu email címre, vagy legkésőbb a Közgyűlést megelőzően a személyazonosság igazolásakor mutassák be a Zoom alkalmazáson keresztül.

Budapest, 2021. június 18.

Matócza Szabina s.k. Csányi Zoltán s.k.
 Alelnök Alelnök

 

A meghívó letölthető innen pdf-ben.

A meghatalmazás letölthető innen pdf-ben / word-ben.