fbpx
 In Általános, Hírek, Kiemelt
2021. április 16-án a Rendkívüli Közgyűlés határozataival beiktatta a tagozatok megalakulását és elfogadta az új Alapszabályt. Az egyesület reformjának a második nagy fázisa is lezárult.
A következő lépés az Alapszabály bíróság általi jóváhagyása lesz, előreláthatóan 30-60 napon belül ez megtörténik. A bejegyzés napjától a tagozatok mint önálló jogi személyek fogják végezni munkájukat.
Egyúttal rögtön megindul majd az elnök és egy elnökségi tag jelölési folyamata, illetve a tagozatok és tagozaton kívüli tagok megválasztják a tisztújítóra küldötteiket.
A bejegyzéstől számított 25-30 napon belül a küldöttek megválasztják az új elnököt és egy elnökségi tagot, és létrejön az egyesület új vezetése, mely ki fog egészülni a három tagozat vezetőjével.
Ha nem lenne tilos élőben találkozni, ma biztos pezsgőztünk volna együtt…

*******************************************************************************************************************

Április 16-án 12.30-kor pénteken tartjuk a II. Reformközgyűlést, ahol (i) elfogadjuk az immáron minden reformszabályt tartalmazó Alapszabályt + beiktatjuk és megünnepeljük a három tagozat megalakulását, (ii) megkezdődik a jelölési időszak az új elnökség és az új elnök megválasztására.

A rendkívüli közgyűlésen elfogadásra kerülő alapszabály módosítások ide kattintva elérhetőek. Az április 14-i Reform Meetup-on keszült erről egy magyarázó videó is, mely egyesületünk YouTube csatornáján elérhető.

A közgyűlés nyilvános, azonban szavazni csak az egyesületi tagok szavazhatnak. A rendkívüli közgyűlést a veszélyhelyzetre való tekintettel ONLINE formában rendezünk meg, ZOOM-on keresztül, ehhez a következő linkkel lehet kapcsolódni:

LINK: https://zoom.us/j/92914374491?pwd=MUYrZzlWNFFNYndiV1NWUGlTemM0dz09
Meeting ID: 929 1437 4491
Passcode: zQ19gh

 

A hivatalos meghívó lentebb olvasható vagy letölthető.

Meghívó rendkívüli közgyűlésre

Kedves Tagunk!

Szeretettel meghívjuk az Ecommerce Hungary Egyesület (székhely: 1066 Bp., Dessewffy utca 18-20.) Rendkívüli Közgyűlésére, melyet a veszélyhelyzetre való tekintettel ONLINE formában rendezünk meg.

A Rendkívüli Közgyűlés időpontja: 2021. április 16. 12 óra 30 perc

Helyszíne: ONLINE (Zoom meeting – a meghívót a cégképviseletre jogosult email címére küldjük meg)

A rendkívüli Közgyűlés napirendje az alábbiak szerint alakul:

  1. Közgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása
  2. A Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása, továbbá a Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
  3. A Közgyűlés napirendjének elfogadása
  4. A megalakult Tagozatok mint önálló szervezeti egységek jogi személlyé nyilvánítása
  5. Alapszabály módosítás (különösen a megalakult Tagozatokkal összefüggésben, valamint az elnökség összetételének, megválasztási módjának megváltoztatása tárgyában)
  6. Egyebek

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen a meghirdetett időpontban, úgy a következő megismételt közgyűlés időpontja: 2021. április 16. 13 óra 00 perc, ugyanúgy ONLINE formában, a Zoom alkalmazás használatával kerül megtartásra. További szabályok: az Egyesület Alapszabályában találhatóak: https://ecommerce.hu/wp-content/uploads/2021/04/210129_ech_alapszabaly_modositas_tervezet_final.pdf

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagokat, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Szövetség Alapszabálya értelmében a Közgyűlésen minden tagszervezet képviseletre jogosult vezetője vagy vezetői közül egy személy szavazhat.

A tagok képviselőinek személyazonossága az alábbi módon kerül igazolásra: a Zoom platformra történő bejelentkezéshez szükséges információt a tagsági nyilvántartásunkban szereplő hivatalos e-mail címre küldjük ki. A platformra történő bejelentkezés után, ugyanerre az e-mail címre egy azonosító kódot küldünk, melyet a Zoom platform private chat funkcióján keresztül kell majd 2 percen belül visszaküldeni.

Kérjük, hogy a közgyűlést megelőzően szíveskedjenek emailben elküldeni a tagszervezet 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba-vételét igazoló okiratát (cégkivonatát) a következő emailcímre: secretary@ecommerce.hu

Amennyiben a képviseletre jogosult vezető valamilyen oknál fogva nem tudja a taggyűlésen képviselni tagszervezetét, a mellékelt meghatalmazás kitöltésével a tagszervezet nevében történő szavazásra más személyt is feljogosíthat az alapszabály VI.3. pontjában szereplő korlátok megtartásával:

„Tagszervezet közgyűlési képviseletre vonatkozó meghatalmazást kizárólag munkavállalója, vagy másik tagszervezet törvényes képviselője részére adhat. Egy személy legfeljebb 3 szavazatra lehet jogosult egy közgyűlésen oly módon, hogy legfeljebb 1 szavazatot adhat le saját nevében, illetve a tagszervezet törvényes képviselőként, valamint legfeljebb 2 további szavazatot pedig meghatalmazottként.”

A meghatalmazást a meghatalmazó személy cégszerű aláírásával, illetve cégbélyegzővel ellátva, kérjük, hogy előzetesen küldjék el a secretary@ecommerce.hu email címre, vagy legkésőbb a Közgyűlést megelőzően a személyazonosság igazolásakor mutassák be a Zoom alkalmazáson keresztül.

Budapest, 2021. április 06.

Matócza Szabina s.k. Csányi Zoltán s.k.
Alelnök Alelnök

 

Amennyiben nem a cégképviseletre jogosult személy vesz részt a közgyűlésen, úgy egy meghatalmazást szeretnénk kérni, melyet innen lehet letölteni.

 

A rendkívüli közgyűlésen elfogadásra kerülő alapszabály módosítások ide kattintva elérhetőek.

Meghívó pdf-ben

Meghatalmazás pdf-ben

Meghatalmazás word-ben