fbpx
 In Hírek
A SzEK.org alapszabálya értelmében az elnökséget és a vezető tisztségviselőket az egyesület tagsága három évre, az ellenőrző bizottságot 5 évre választja, ennek megfelelően a jelenlegi vezetők, a teljes elnökség, valamint az ellenőrző bizottság két tagjának mandátuma idén novemberben lejár. A tisztújító taggyűlés 2014. november 27-én lesz.

Az elnökség 3./2014.06.26. számú határozatával 2014. november 27-ére tűzte ki az egyesület tisztújító taggyűlését, melynek feladata az alábbi tisztségviselők meválasztása:

  • 9 elnökségi tag
  • elnök (az elnökség tagjai közül)
  • 2 alelnök (az elnökség tagjai közül)
  • 3 ellenőrző bizottsági tag

Az alapszabály VI./8. pontja rendelkezik a tisztújítás folyamatáról, melynek végrehajtását az elnökség szeptember 4-i ülésével megkezde és 2./2014.09.04. számú határozatában megválasztotta a jelölöbizottság tagjainak az alábbi tagokat:

  • Fábián Levente (Alpine Trade Kft.)
  • Gaal Tamás (E-boszi Kft.)
  • Stygár László (KBOSS.hu Kft.).

A jelölés és választás folyamata

Az egyesület bármely szavazati joggal rendelkező tagja bármely pozícióra állíthat jelöltet. A jelölés az erre a célra kijelölt címre küldött emailben történik. A cím: jeloles@szek.org A beérkező leveleket a jelölőbizottság tagjai kapják meg és ellenőrzik a jelölés helyességét, illetve felkérik a jelölteket a jelölés elfogadására.

A jelöléshez legalább az alábbi információkat kell a jelöltről megadni:

  • a jelölt egyértelmű beazonosíthatóságához szükséges adatait (legalább a nevét és elérhetőségeit)
  • a pozíció megnevezését, amelyre a jelölést kapja (több pozíció is megjelölhető)
  • a jelölt tagsági viszonyát (A jelölés feltétele, hogy a jelölt vagy legyen magánszemélyként tag, vagy legyten tagcég cégképvisletre jogosult személye, vagy rendelkezzen a cégképviseltre jogosult személy erre vonatkozó meghatalmazásával.)

Az elnökre és alelnökökre leadott jelölésekkel az adott személyek automatikusan bekerülnek az elnökségi jelöltek közé is, de csak akkor válnak választhatóvá, ha az elnökségi tagsághoz szükséges szavazatmennyiséget megkapták a taggyűléstől.

Hernádi Gábor alelnök és Kis Ervin Egon elnök pozíciójukban nem újraválaszthatók. (Lásd: Alapszabály IX./2. és X./1. pontjait.) A korlátozás csak az adott pozícióra vonatkozik, tehát bármely más pozícióra jelölhetők és választhatók.

A jelölteknek a választás előtt el kell fogadniuk a jelölést egy elfogadó nyilatkozat aláírásával. Aki nem fogadja el a jelölést, vagy annak elfogadásáról nem nyilatkozik, az nem választható. Az elfogadó nyilatkozatokat a jelölőbizottság fogja a jelöltnek elküldeni.

Ütemezés

A jelölőbizottság megválasztását az elnökség 2014. szeptember 4-én, az október 13-i határidőt megelőzve megtette.

A jelölés rendjének kihirdetésére és a jelölések fogadásának megkezdésére 2014. október 28-án jár le az Alapszabály által előírt határidő. Ennek teljesítése ezen cikk formájában részben megtörtént, de a továbbiakban minden tag számára fogunk hivatalos értesítést is küldeni.

A jelöltállítás lezárása 2014. november 13-án fog megtörténni, ezt követően jelöltek állítására nincs lehetőség.

A jelölőbizottság a jelölések jogszerűségének ellenőrzése és az elfogadó nyilatkozatok beszerzése után, legkésőbb 2014. november 17-ig nyilvánosságra hozza a jelöltlistát.

2014. november 27-én a végleges jelöltlista alapján a tisztújító taggyűlés megválasztja a tisztségviselőket. További információért kérjük kattintson.