fbpx
 In Hírek

A SzEK.org következő tisztújító közgyűlésére 2011. november 24-én kerül sor, ahol az alapszabálynak megfelelően a tagok újabb három évre választhatnak nyolc elnökségi tagot, elnököt, két alelnököt, valamint egy tagot az ellenőrző bizottság soraiba. Az elnökség október 4-i ülésén elfogadta a tisztségviselők jelölési rendjére vonatkozó határozatát, melynek értelmében a tisztségekre 2011. november 10-ig a szövetség bármely tagja állíthat jelölteket. Az alábbiakban a jelölés és választás módját ismertetjük részletesen.

A SzEK.org tisztségviselőinek – kivéve az 5 évre választott ellenőrző bizottság két tagját – mandátuma 2011. november 25-én lejár, ezért a közgyűlés feladata, hogy az alábbi tisztségekre tisztségviselőket válasszon:

  • 8 elnökségi tag
  • elnök (az elnökség tagjai közül)
  • 2 alelnök (az elnökség tagjai közül)
  • 1 ellenőrző bizottsági tag (Csupor Erik mandátuma lejár)

Az egyesület bármely szavazati joggal rendelkező tagja bármely pozícióra állíthat jelöltet. A jelöléshez a jelölt egyértelmű beazonosíthatóságához szükséges adatait – legalább a nevét és elérhetőségeit -, valamint annak a pozíciónak a megnevezését, amelyre a jelölést kapja*, kell elküldeni emailben az erre a célra kijelölt címre (jeloles@szek.org), legkésőbb november 10-ig. A beérkező leveleket a jelölőbizottság tagjai kapják meg és ellenőrzik a jelölés helyességét.

Az egyes jelöltek a jelölést követően akkor válnak hivatalosan jelöltté és a közgyűlés által választhatóvá, ha egy elfogadó nyilatkozat kitöltésével és aláírásával hivatalosan is elfogadják jelölésüket.

Az elnökség a tisztújító közgyűlés elé a választás előtt egy alapszabály-módosító javaslatot is beterjeszt, amelyben a titkári és pénztárosi pozíciók törlését javasolja annak érdekében, hogy a szövetség adminisztrációs szervezetét választott funkcionáriusok helyett megbízott munkavállalók alkossák. Az elnökségi tervei szerint 2012-ben egyelőre egy főállású munkavállaló látná el az egyesület munkájával kapcsolatos összes adminisztratív teendőt. Amennyiben a közgyűlés ezt a módosító indítványt nem fogadja el, titkár és pénztáros megválasztására is sor kerül, amelyhez ott a helyszínen lehet jelöléseket tenni.

Az aktuális határidőkről és teendőkről folyamatosan tájékoztatást adunk. A közgyűlés pontos időpontját és helyszínét a későbbiekben határozzuk meg, erről minden egyesületi tag a tagfelvételkor regisztrált email címére értesítést kap.

__________
* Mivel az elnököt és az alelnököt az elnökség tagjai közül kell megválasztani, ezért az ezekre a pozíciókra jelölt személyek automatikusan jelölést kapnak az elnökségi tagságra is, de az adott pozícióra csak akkor lesznek választhatók, ha a szavazás során először bekerülnek az elnökségbe.

Kapcsolódó dokumentumok

  • szek-org-tisztujito-kozgyules-jeloltallitasi-folyamat-2011 (application/pdf)