fbpx
 In Hírek

Az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület 2020. november 30-án tartja rendes tisztújító taggyűlését.

A tisztújító taggyűlés időpontja: 2020. november 30., hétfő, 15:30

 

Az elnökség 2020. november 27-én hozott rendkívüli döntési értelmében, a taggyűlés egyik első (érdemi) napirendi pontja a tisztújítás elhalasztásáról szóló döntéshozatal lesz!

 

A taggyűlésen a tagság jelen lévő tagjai a tisztújítás elhalasztásáról döntöttek.

 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel és a november 11-én kihirdetett kormányhatározatok értelmében, a taggyűlés hagyományos formában való megtartására nincs lehetőség. Az online formában történő lebonyolításhoz minimális mértékben szükség van az érvényben lévő Alapszabály egyes pontjainak módosítására. Erről az Egyesület rendkívüli elnökségi ülésén, november 13-án hozott döntést. Az Alapszabály módosítása érdekében Rendkívüli Taggyűlést hívunk össze, november 23-ára, az erre szóló meghívó november 13-a éjfélig kiküldésre kerül a tagok részére.

2020. november 13-án beadvány érkezett a tagság részéről, melyben az Alapszabály egyes pontjaival kapcsolatos módosítási javaslatok találhatók. A beadványban foglaltakról , amennyiben az abban foglaltakat az Elnökség jóváhagyja, a november 23-i Rendkívüli Taggyűlés dönt majd. A beadvány ide kattintva megtekinthető.
Az Elnökség a november 18-i rendkívüli elnökségi ülésén elutasította az indítványt.

A jelölő bizottság lezárta a november 15-e éjfélig érkezett jelöléseket, megvizsgálta azok érvényességét. Ezek alapján pedig összeállította az Ecommerce Hungary Elnökségébe jelöltek listáját, amelyet az Alapszabályban írtak alapján, november 16-án közzétettünk.

 

A jelöléseket elfogadók névlistája (frissítve 2020-11-27, 15:00)

Elnöki tisztségre jelölést elfogadta:
Bognár Ákos

Alelnöki tisztségre jelölést elfogadta:
Csereklei Zoltán
Zabari István

Elnökségi tag tisztségre jelölést elfogadta:
Bognár Ákos
Csereklei Zoltán
Donáth Fruzsina
Dunder Krisztián
Kobza András
Pintér Róbert
Matócza Szabina
Zabari István
Rédey Iván
Schmidt Richárd
Tóth Zoltán
Varga Katrin
Várkonyi Balázs
Székely Gergely

A jelöléseket NEM elfogadók és visszalépők névlistája (utolsó frissítés: 2020-11-27, 15:00):

Barcsay Erik
Bengyel Ádám
Burka Szilvia
Cserjés-Kopándi Ildikó
Farkas Gergely
Forrai Nikolett
Gordon Ákos
Guba Vanda (visszalépett)
Hosszú Csilla
Havasi Zita
Hunyady Beatrix
Hunyady László (visszalépett)
Kabarcz Balázs
Kulcsár István Róbert (visszalépett)
Lázár Arnold (visszalépett)
Lunczner Ádám
Madar Norbert
Makkay János
Martis István
Ocskay László
Palocsay Géza
Rácz Csaba
Ráczné Hegedűs Klára
Siklósi Máté
Simon Bernadett
Stygár László
Szabó Tamás (visszalépett)
Takács Csaba

A tisztújító taggyűlésen az alapszabálynak megfelelően a tagok újabb négy évre választhatnak elnököt, két alelnököt és mellettük még 6 elnökségi tagot. Az elnökség határozata és az érvényben lévő alapszabály szerint a tisztségekre 2020. november 15-ig a szövetség bármely tagja állíthat jelölteket. Az alábbiakban a jelölés és választás módját ismertetjük részletesen.

Az Ecommerce Hungary tisztségviselőinek – kivéve az ellenőrző bizottság tagjait – mandátuma 2020. november 29-én lejár, ezért a taggyűlés feladata, hogy az alábbi tisztségekre tisztségviselőket válasszon:

  • 9 elnökségi tag
  • elnök (az elnökség tagjai közül)
  • 2 alelnök (az elnökség tagjai közül)

Az egyesület bármely szavazati joggal rendelkező tagja bármely pozícióra állíthat jelöltet. A jelöléshez a jelölt egyértelmű beazonosíthatóságához szükséges adatait – legalább a nevét és elérhetőségeit -, valamint annak a pozíciónak a megnevezését, amelyre a jelölést kapja*, kell elküldeni emailben az erre a célra kijelölt címre (tisztujitas@ecommerce.hu), legkésőbb november 15-ig. A beérkező leveleket a jelölőbizottság tagjai kapják meg és ellenőrzik a jelölés helyességét.

Az érvényben lévő alapszabály az alábbi pontokban rendelkezik a jelölhetőségről:

VII.1.: A 9 főből álló elnökséget – az elnököt, a két alelnököt, valamint a hat elnökségi tagot – a taggyűlés választja 4 éves időtartamra.

VII.2.: Az elnökség tagjai tisztségükben 1 alkalommal újraválaszthatók.

IX.2.: Az egyesület elnökét a taggyűlés választja meg a VI.8. pontban meghatározottak szerint. Az elnök megbízatása a megválasztás napjától 4 évre szól. A mandátum lejárta után az elnök e tisztségre egy alkalommal újra megválasztható.

X.1.: Az egyesület két alelnökét a taggyűlés választja meg a VI.8. pontban meghatározottak szerint. Az alelnökök megbízatása a megválasztás napjától 4 évre szól. A mandátum lejárta után az alelnök e tisztségre egy alkalommal újra megválasztható.

Ezt kiegészítendő az Ecommerce Hungary 2018. április 12-i taggyűlésének 6.sz határozata:
A taggyűlés egyhangú 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai nappal úgy határoz, hogy a 4 éves ciklusok értelemszerűen a soron következő tisztújítástól lesznek irányadóak, és az elnökségi tagokra újonnan behozott újraválasztási korlát a soron következő tisztújításnál a már ezen időpontig betöltött ciklusok figyelembevételével kerül a jelölteknél értékelésre.

Fentiek értelmében a jelenlegi elnökségi tagok közül az alábbi személyek nem újraválaszthatók: Kis Bernadette, Csányi Zoltán, Szigetvári József, Őri Gergely, dr. Ormós Zoltán, Nagy Sándor.

Az egyes jelöltek a jelölést követően akkor válnak hivatalosan jelöltté és a taggyűlés által választhatóvá, ha egy elfogadó nyilatkozat kitöltésével és aláírásával hivatalosan is elfogadják jelölésüket.

A jelölő bizottság elnökség által megválasztott tagjai:
Siklósi Máté (CP Contact Kft.)
Paál Katalin (Csomagplusz Kft.)
Parragh Gábor (Trachodon Kft.)

Ütemezés:

A jelölőbizottság megválasztását az elnökség 2020. október 9-én megtette.

A jelölés rendjének kihirdetésére és a jelölések fogadásának megkezdésére 2020. október 30-án jár le az Alapszabály által előírt határidő. Ennek teljesítése ezen cikk formájában megtörtént, így a jelölések fogadását a jelölő bizottság 2020. október 27-én megkezdheti.

A jelöltállítás lezárása 2020. november 15-én történik meg, ezt követően jelöltek állítására nincs lehetőség.

A jelölőbizottság a jelölések jogszerűségének ellenőrzése és az elfogadó nyilatkozatok beszerzése után, 2020. november 16-án nyilvánosságra hozza a jelöltlistát.

A jelölteknek legkésőbb november 29-ig kell nyilatkozni arról, hogy elfogadják-e a jelölést. Szavazni csak azokra a jelöltekre lehet, akik azt az elfogadást határidőre megtették.

2020. november 30-án a végleges jelöltlista alapján a tisztújító taggyűlés megválasztja a tisztségviselőket.

__________
Mivel az elnököt és az alelnököt az elnökség tagjai közül kell megválasztani, ezért az ezekre a pozíciókra jelölt személyek automatikusan jelölést kapnak az elnökségi tagságra is, de az adott pozícióra csak akkor lesznek választhatók, ha a szavazás során először bekerülnek az elnökségbe.