fbpx
 In Hírek

A különböző vámeljárások során - a vámügytől függően - jelenleg akár több mint 70 féle engedélyt, igazolást is be kell szerezni a hatóságoktól, majd ezután - ugyancsak a vámügy sajátosságaitól függően - benyújtani papíron, ráadásul többnyire eredeti példányban. Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) "Egyablakos vámügyintézés megvalósítása" című projektje az érintett hatóságok elektronikus kapcsolatának megteremtésével lényegesen egyszerűbbé teszi e bonyolult és időigényes eljárást.

A gyorsabb és kisebb költségű vámügyintézésnek köszönhetően a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban részt vevő vállalkozások, exportőrök-importőrök működése hatékonyabbá, olcsóbbá válik, ami növeli versenyképességüket.

Sokszereplős munka

A fejlesztés — természetéből adódóan — sok területet, hatóságot érint, hiszen a vámügyintézésben a legkülönfélébb áruk, eljárások jelennek meg a maguk sajátos feltétel- és követelményrendszerükkel. A nagyszámú szereplő részvétele miatt elengedhetetlen, hogy a projekt konzorciumban valósuljon meg. A projekt összefogó gazdája – hasonlóan több, horizontális fejlesztést tartalmazó projekthez — a Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ (PMISZK), a konzorcium kilenc tagja pedig az államigazgatás legkülönfélébb területeiről kerül ki.
A projektben az egyes hatóságok létrehozzák vagy korszerűsítik az engedélyek kiadását támogató informatikai rendszerüket és elektronikus ügyfélkapcsolatot valósítanak meg az engedélyezési eljárásban. A teljesen automatizálható eljárások esetében non-stop ügyintézés válik lehetővé, az ügyfél mindössze egyetlen elektronikus üzenetet nyújt be a vámhatóságnak, amivel lényegében a vámáru ellenőrzésében illetékes valamennyi hatósággal kapcsolatba lép.
A projekt eredményeképpen a vámkezelési eljárásoktól függetlenedik a vámengedélyek kiadása. A projekt megvalósulásával az engedélyek kiadását továbbra is az eddig megszokott hatóságok fogják végezni, ám az adatokat elektronikusan bocsátják a Vám- és Pénzügyőrség rendelkezésére, és az is elektronikusan közli a hatóságokkal az engedélyek felhasználási adatait.

Mindenkinek hoz valamit

Az elektronikus eljárás és a rendszer előnyei sokrétűek, és megmutatkoznak mind az állampolgárok és vállalkozások, mind pedig az érintett hatóságok számára.
A külkereskedelemben érintett mintegy 50 ezer ügyfélnek egyszerűbbé válik az ügyintézés: nem kell papíron mellékelniük az engedélyeket, hanem elegendő hivatkozni azokra; az engedélyek kiadását az ügyfelek a Központi Rendszer Ügyfélkapuján keresztül kérhetik; a hatóság – az ügyfél kérésére – az engedélyokmányt elektronikus formában is kézbesítheti.
Az engedélyokmányok elektronikus úton történő kiadása, nyilvántartása és kommunikációja önmagában is számos előnyt kínál. Az eljárásokban résztvevő hatóságoknál mód nyílik az engedélyek nyilvántartásának automatizálására, de az elektronikus nyilvántartás révén jelentősen javítható az engedélyekhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások hatékonysága, felgyorsíthatók a vámügyintézéshez kapcsolódó információs folyamatok.

Európa élvonalában

Az egyablakos vámügyintézést megcélzó projekt összköltsége 2,381 milliárd forint. A támogatási szerződést 2008. július 9-én írták alá. A vámeljáráshoz és árumozgáshoz kapcsolódó egyablakos eljárás közösségi szintű bevezetését az Európai Bizottság 2011-2013 között tervezi. A magyarországi egyablakos vámügyintézés kialakítása várhatóan ezt megelőzően valósul meg, így jó gyakorlatként és követendő mintaként is szolgálhat az európai szintű fejlesztésekhez.