fbpx
 In Hírek
A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület (SzEK.org) 2010. május 27-én 16 óra 30 perckor tartja 2010. évi rendes közgyűlését a Lánchíd19 Hotelben (1013 Budapest, Lánchíd utca 19.).
A közgyűlés napirendje:
  1. Előterjesztés az Egyesület 2009. évi beszámolója tárgyában
  2. Az Ellenőrző Bizottság jelentése az Egyesület 2009. évi beszámolója tárgyában.
  3. Kis Ervin Egon elnök beszámolója az Egyesület 2009. évi tevékenységéről.
  4. Határozathozatal az Egyesület 2009. évi beszámolójának elfogadása tárgyában.
Felhívjuk a figyelmet, hogy egyesületünk alapszabálya szerint:
 
„A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%-a +1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.”
 
Amennyiben a közgyűlés a fentiek szerint határozatképtelen a meghirdetett időpontban, úgy a következő megismételt közgyűlés időpontja: 2010. május 27. 17 óra 00 perc!
 
A SzEK.org Alapszabálya értelmében a Közgyűlésén minden tagvállalat képviseletre jogosult vezetője vagy vezetői közül egy személy szavazhat. A szavazás ez alkalommal kézfeltartással, illetve személyi kérdésekben előre kiosztott szavazócédulákkal történik. Amennyiben a képviseletre jogosult vezető valamilyen oknál fogva nem tudja az eseményen személyes megjelenésével képviselni vállalatát, de valamelyik kollégájára átruházná a szavazás jogát, megteheti ezt a mellékelt meghatalmazás kitöltésével. A meghatalmazást a meghatalmazó személy cégszerű aláírásával, illetve cégbélyegzővel ellátva, kérjük hozzák magukkal a Közgyűlésre, ugyanis a Közgyűlésen csak a képviseletre jogosultnak tudunk szavazócédulákat kiadni.
 
A közgyűlés nyilvános, de csak az egyesület tagjai szavazhatnak.
 
A közgyűlést követően 18.00 órától kerül sor a SzEK.org májusi klubestjére.