fbpx

Az Ecommerce Hungary-ba felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, amelyek az egyesület alapszbályába foglaltakat elfogadják.

Az egyesületi tagságot a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával – kérelmezheti. A szabályszerűen benyújtott kérelem alapján, a tagdíj megfizetésének napjával a tagot az egyesületi titkár bejegyzi a tagok nyilvántartásába. Az Ecommerce Hungary tagsági díja gazdasági társaságok esetén az éves árbevétel függvénye. A tagdíjakat az alábbi táblázat tartalmazza. Évközi belépés esetén, amennyiben az az első negyedévben történik, a rendes tagdíj 100%-át, a második negyedévben 75%-át, a harmadik negyedévben 50%-át, a negyedik negyedévben pedig 25%-át kell megfizetni. Akik már korábban – az idei évet megelőzően – beléptek a szövetségbe, minden évben csak tagdíj nyilatkozatot kell kitölteniük, amiről automatikusan értesítés kapnak annak esedékességekor.

Rendes tagság – érvényes 2020. január 1-től

Előző lezárt üzleti év árbevételeTagdíj összege
Vállalkozás - kereskedelmi tevékenységgel
500 millió Ft alatt55.000 Ft / naptári év
500 millió Ft felett110.000 Ft / naptári év
Vállalkozás - szolgáltatásnyújtás
500 millió Ft alatt55.000 Ft / naptári év
500 millió Ft felett250.000 Ft / naptári év
Oktatási Intézmény
-55.000 Ft / naptári év
Nonprofit szervezet
-55.000 Ft / naptári év

FELHÍVÁS!

Az Ecommerce Hungary Vedd a Neten programjához csatlakozó, így az Egyesületbe újonnan belépő kereskedők számára 2020. augusztus 30-ig a 2020. évre tagdíjmentességet nyújtunk!

2020-tól új tagként magánszemélyek nem lehetnek tagjai az Egyesületnek. Az érvényes tagsággal rendelkező magánszemélyek a tagság meghosszabbítását a mindenkor érvényes legalacsonyabb tagdíj megfizetésével tudják megtenni.

Rendes tagság – érvényes 2019. december 31-ig

Előző lezárt üzleti év árbevételeTagdíj összege
Vállalkozás
100 mFt alatt35.000 Ft/év
100-500 mFt55.000 Ft/év
500-1.000 mFt110.000 Ft/év
1.000 mFt350.000 Ft/év
Magánszemély
-30.000 Ft/év
Oktatási Intézmény
-30.000 Ft/év
Nonprofit szervezet
-30.000 Ft/év
Nappali tagozatos diák vagy nyugdíjas
-5.000 Ft/év

A belépés menete

Az Ecommerce Hungary-be történő felvételhez az egyesületi törvény értelmében egy (cégszerűen) aláírt belépési nyilatkozat benyújtása szükséges. A belépési nyilatkozatot kérjük töltsd le, töltsd ki és vagy beszkennelve e-mailen vagy postai úton kérjük, hogy juttasd vissza címünkre. E-mail cím: secretary@ecommerce.hu Postai cím: Ecommerce Hungary, 1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. A nyilatkozat beérkezése után az Ecommerce Hungary titkársága megküldi a számlát és tagdíjat banki átutalással lehet rendezni, ennek befizetésével lép életbe a tagság.

Belépési nyilatkozat MAGYAR | PDF
Belépési nyilatkozat KÉTNYELVŰ | PDF
Etikai kódex | PDF