fbpx

A Középvállalati Tagozat SZMSZ-e szerint az Egyesület Küldöttgyűlésébe megválasztott 3 küldött mandátuma 1 évig tart. A fentiek értelmében, a Tagozat három küldöttjének (Borovics József – Insportline; Schmidt Richárd – Hoppline; Zabari István – Lumenet) küldötti mandátuma 2022. szeptemberében lejár.

Tagozati küldöttek megválasztásáról a Tagozat gondoskodik az alábbiak szerint:

– A Tagozati küldöttek megválasztásáról döntő Tagozatgyűlés összehívásáról a Tagozatvezetőség köteles gondoskodni oly módon, hogy a meghívó tartalmazza a jelöltállítás módjáról való tájékoztatást is.
– Bármely tag jogosult jelöltet állítani a jelölt neve, elérhetősége megjelölésével a küldöttválasztásról határozó Tagozatgyűlést megelőző 48 óráig oly módon, hogy jelölését a Tagozat secretary@ecommerce.hu  központi emailcímére küldi meg.
– A Tagozatvezetőség a Tagozati küldöttek megválasztásáról döntő Tagozatgyűlésig gondoskodik a küldött-jelöltek jelölésüket elfogadó nyilatkozatainak beszerzéséről.
– Bármely tag jogosult továbbá küldött-jelöltet állítani a küldöttválasztásról határozó Tagozatgyűlésen is, amennyiben a jelölt tag jelen van, és tud nyilatkozni a jelölés elfogadásáról.
– A Tagozatvezetőség a Tagozati küldöttek megválasztásáról döntő Tagozatgyűlésen tájékoztatja a tagokat a fentiek szerint kialakult végleges jelöltlistáról.

– A Tagozati küldöttek megválasztásáról döntő Tagozatgyűlésen az a 3 legtöbb szavazatot szerzett küldött minősül megválasztottnak, aki a szavazatok több mint 50%-át megszerezte. Amennyiben ez egy szavazási körben nem valósul meg valamennyi megválasztandó Tagozati küldött vonatkozásában, a szavazást több körben mindaddig folytatni kell, amíg valamennyi megválasztandó küldötti tisztség fenti szavazati arányok figyelembevételével betöltésre nem kerül azzal, hogy minden szavazási körben az előző körben legkevesebb szavazatot kapó személyre, szavazategyenlőség esetén személyekre már nem lehet szavazatot leadni.

Küldöttválasztás céljából rendkívüli Tagozatgyűlést szervez a Középvállalati Tagozat:

Időpont: 2022.09.26., 17:00 óra

Megismételt időpont: 2022.09.26., 17:30 óra

A megismételt időpontban a tagozatgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

A Tagozatgyűlés mindkét időpontban online történik Google meet alkalmazáson keresztül.

Napirend:

  1. Határozatképesség megállapítása.
  2. Levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető, jegyzőkönyv-hitelesítők választása.
  3. Küldöttválasztás.
  4. Egyebek.

A küldöttekre javaslatot 2022.09.24., reggel 9:00 óráig lehet tenni a secretary@ecommerce.hu e-mail címre.

 

Üdvözlettel:

Zabari István

Tagozatvezető

Középvállalati Tagozat

online