fbpx

Meghívó Küldöttgyűlésre

Kedves Küldött!

Szeretettel meghívjuk az Ecommerce Hungary Egyesület (székhely: 1066 Bp., Dessewffy utca 18-20.) rendkívüli Küldöttgyűlésére, melyen a részvétel ONLINE FORMÁBAN lehetséges.

A rendkívüli Küldöttgyűlés időpontja: 2023. november 15., 09.00 óra

Megtartás módja: ONLINE (Google meet alkalmazás, melynek linkje a későbbiekben kerül az
emailcímekre megküldésre)

A Küldöttgyűlés napirendje az alábbiak szerint alakul:
1. Küldöttgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása
2. Küldöttgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása, továbbá a Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
3. A Küldöttgyűlés napirendjének elfogadása
4. Az Ellenőrző Bizottsági tagok megválasztása
5. A 2024-es egyesületi költségvetés tervezet elfogadása
6. Egyebek

Amennyiben a rendkívüli Küldöttgyűlés határozatképtelen a meghirdetett időpontban, úgy a következő megismételt rendkívüli küldöttgyűlés időpontja: 2023. november 15., 09.30, mely ONLINE formában, a Google meet alkalmazás használatával kerül megtartásra.

Tájékoztatjuk a tisztelt Küldötteket, hogy a megismételt küldöttgyűlés az eredeti napirendben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2023. október 31.
Dr Bőgel György s.k.
elnök

online