fbpx
 In Hírek
A SzEK.org 2014. október 16-án tartja rendkívüli taggyűlését, amelyre minden tagunkat szeretettel várunk. A taggyűlés meghívója és minden egyéb tudnivaló az alábbiakban található.

Meghívó a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület rendkívüli taggyűlésére.

Időpont: 2014. október 16. 15 óra 00 perc
Helyszín: SzEK.org tárgyaló (1118 Budapest, Ugron G. u. 35.)

A taggyűlés napirendje:
1. Taggyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása
2. A taggyűlés levezető elnökének, valamint a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
3. A taggyűlés napirendjének elfogadás
4. Az Alapszabály módosítása a Fővárosi Törvényszék végzésének megfelelően
5. Egyebek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy egyesületünk alapszabálya szerint:

„A taggyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%-a +1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.”

Amennyiben a taggyűlés a fentiek szerint határozatképtelen a meghirdetett időpontban, úgy a következő megismételt taggyűlés időpontja: 2014. október 16. 15 óra 30 perc, helyszíne: SzEK.org tárgyaló (1118 Budapest, Ugron G. u. 35.).

Tájékoztatjuk a tisztelt tagokat, hogy a megismételt taggyűlés az eredeti napirendben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A SzEK.org Alapszabálya értelmében a Taggyűlés minden tagvállalat képviseletre jogosult vezetője vagy vezetői közül egy személy szavazhat. A szavazás ez alkalommal kézfeltartással, illetve személyi kérdésekben, előre kiosztott szavazócédulákkal történik.

Kérjük, hogy a taggyűlésre szíveskedjenek magukkal hozni a tagvállalat 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba-vételét igazoló okiratát (cégkivonatát).
Amennyiben a képviseletre jogosult vezető valamilyen oknál fogva nem tudja az eseményen személyes megjelenésével képviselni vállalatát, de valamelyik kollégájára átruházná a szavazás jogát, megteheti ezt a mellékelt meghatalmazás kitöltésével.

A meghatalmazást a meghatalmazó személy cégszerű aláírásával, illetve cégbélyegzővel ellátva, kérjük, hozzák magukkal a Taggyűlésre, ugyanis a Taggyűlésen csak a képviseletre jogosult vagy meghatalmazottja szavazhat.

További információk: www.szek.org
Kapcsolat: www.szek.org/kapcsolat

Budapest, 2014. október 8.

Kis Ervin Egon s.k.
Elnök