fbpx
 In Hírek, Kiemelt

Felhívás jelölésre és pályázatok beadására (a pdf verzió letöltése)

 

A magyar e-kereskedelem története 1996-ig nyúlik vissza, amikor elindult az első hazai webáruház, a szegedi székhelyű Zenebona Internet CD-bolt, amit aztán idővel további több ezer online vállalkozás követett. Az azóta eltelt több mint negyedszázad és a manapság működő kb. 35.000 magyar webshop lehetőséget adott arra, hogy az időközben az óvodás korból fiatal felnőtté vált hazai e-kereskedelemben felnőjenek olyan személyek, vállalkozások, illetve webáruházak, akik sokat tettek azért, hogy a magyar digitális gazdaság innovatív módon fejlődjön és sikeres versenyző legyen az európai mezőnyben. 

A közel két évtizedes múltra visszatekintő Ecommerce Hungary Egyesület őket kívánja díjazni: olyan példaképeket, akik jelentősen előmozdították a szakma fejlődését. A díjazás kiírásáról, az aktuális nagydíj-kategóriákról és azok tartalmáról minden évben az Egyesület Elnöksége dönt, figyelembe véve a tagszervezetek véleményét és a mindenkori gazdasági és technológiai trendeket.

 

A 2023. évi díjkategóriák a következők:

 

 • „Az év digitális kereskedője” díj
 • Életműdíj 
 • „Az év ígérete” díj

 

Az egyes díjakat az Egyesület akkor adja ki, ha azokra az adott évben kellő számú és megfelelő minőségű jelölés és pályázat érkezik, illetve az értékelés rendben lebonyolítható. 

 

„Az év digitális kereskedője” díj

 

„Az év digitális kereskedője” díjjal az Ecommerce Hungary Egyesület olyan jogi személyiséggel rendelkező, a magyar digitális gazdaságban aktívan jelen lévő szervezetek teljesítményét kívánja elismerni, melyek hosszabb időre visszatekintő munkásságukkal jelentős mértékben hozzájárulnak a magyar e-kereskedelem fejlődéséhez.

Az díj célja a kitüntetett vállalkozás eddigi szakmai munkájának elismerése. A díjat minden évben egy vállalkozás kaphatja meg. A díj átadására az Ecommerce Hungary rendes éves nagykonferenciáján kerül sor, 2023-ban ez a „Látjuk a jövőt” című rendezvény, ami a Thermal Hotel Visegrádban kerül megrendezésre június 6-7-én.

„Az év digitális kereskedője” díjra minden olyan, terméket és/vagy szolgáltatást az interneten keresztül értékesítő vállalkozás pályázhat, amely:

 • magyar nyelvű és .hu domain elérhetőségű kereskedelmi honlappal rendelkezik, függetlenül annak típusától (webáruház, piactér, vagy a termék/szolgáltatás értékesítését lehetővé tevő egyéb honlap);
 • a honlapján teljes körű értékesítést végez, azon a vásárlás teljes folyamata lebonyolítható;
 • legalább 5 éve rendelkezik Magyarországon bejegyzett és aktív tevékenységet folytató jogi személyiséggel.

A nevezésnek nem feltétele az Ecommerce Hungary tagság. Az Ecommerce Hungary Elnökségének e-kereskedelmi vállalkozásai a díjra nem pályázhatnak.

A nevezés feltétele az alábbi pályázati dokumentáció összeállítása és határidőre történő benyújtása kísérőlevéllel együtt az Ecommerce Hungary titkárának címére (elektronikus levél mellékletekkel; secretary@ecommerce.hu):

 

 • Bevezetés: milyen aktuális kiemelkedő teljesítmény alapján pályázik a 2022. évi (2023-ban kiadásra kerülő) díjra? (maximum 0,3 normál oldalon);
 • 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat;
 • a legutóbbi két év éves beszámolója;
 • az értékesítéshez használt weboldal megnevezése;
 • a vállalkozás online stratégiájának, üzleti modelljének, USP-jének (unique selling proposition) szöveges, szükség szerint illusztrált ismertetése, különös tekintettel a megkülönböztetésre, az innovativitásra, a versenyképességre, az ügyfélkapcsolatok építésére és ápolására, a növekedési és terjeszkedési politikára, a felelős magatartásra és fenntarthatóságra, a technológiára, a saját fejlesztésekre, a vállalkozás értékét számottevően befolyásoló tényezőkre;
 • a weboldal fizetési folyamatának bemutatása (képekkel, szöveggel), különös tekintettel a fizetési és a logisztikai megoldásokra;
 • a vállalkozás (illetve annak online üzletága) kiemelt pénzügyi és kereskedelmi mutatói kontextusba helyezve, az adott tevékenységi kör sajátosságaihoz igazodva, bemutatva azok időbeli alakulását is;
 • összefoglaló a vállalkozás marketing tevékenységéről (stratégia, márkaépítés, piacelemzés és piaci analitika, kommunikáció, reklám, megjelenések a sajtóban és a közösségi médiában, ügyfélszolgálat, kampányok stb., kiemelve az adott tevékenységi kör különleges jellemzőit;
 • kapcsolattartó személy neve és elérhetősége kontrollált hozzáférés biztosítása céljából a pályázat értékelői számára az analitikai adatokhoz, különös tekintettel a konverziós mutatókra.

 

A pályázás feltétele egyszeri bruttó 25.400 ft (nettó 20.000 Ft) pályázati díj befizetése az Ecommerce Hungary számlájára. Ez alól mentesülnek azok a cégek, amelyek munkatársai részt vesznek az Ecommerce Hungary éves nagykonferenciáján. 

 

A beadott pályázati anyag terjedelme nem haladhatja meg a tíz A/4-es oldalt, jól olvasható betűméret mellett.

A pályázási időszak 2023-ban az április 7. és május 15. közötti periódus.

 

„Az év digitális kereskedője” díj odaítélése szakmai szempontok alapján történik a benyújtott dokumentáció és egyéb hozzáférhető információk alapján. A díjazásról az Ecommerce Hungary Elnökségének független (online kereskedelmi vállalkozásban közvetlenül nem érdekelt) tagjai (2023-ban három fő) és a velük azonos számban (három fő) felkért külső bírálók együttesen titkos szavazással, zsűriként döntenek. Az Elnökség, ha erre szükség van, független szakértői szervezetet kérhet fel előzetes értékelésre (shortlist összeállítására), de ez nem korlátozza a zsűri autonómiáját.  

A díjat az Ecommerce Hungary Elnöke és/vagy az általa erre felkért személy(ek) adják át. 

 

 

Életműdíj

 

Az Életműdíjjal az Ecommerce Hungary Egyesület olyan magyar állampolgárságú személyek teljesítményét és szakmai tevékenységét kívánja elismerni, akik példamutató, úttörő jellegű és közhasznú munkásságukkal kiemelkedő mértékben járultak hozzá a magyar digitális gazdaság fejlődéséhez, a korszerű technikát kreatív módon használó vállalkozások megszületéséhez és növekedéséhez.

Életműdíjjal kétévenként egy személy díjazható, a díj átadására az Ecommerce Hungary aktuális éves nagykonferenciáján kerül sor. 2023-ban ez a „Látjuk a jövőt” című rendezvény, ami a Thermal Hotel Visegrádban kerül megrendezésre június 6-7-én.

Életműdíjra az Ecommerce Hungary tagszervezetei tehetnek ajánlást az Ecommerce Hungary titkárának küldött elektronikus levélben (secretary@ecommerce.hu), amiben a szervezet maximum három személyt jelölhet, személyenként rövid, maximum egy normál oldalas indoklással. A jelöltek személyét illetően nem feltétel az Ecommerce Hungary tagság. Az Ecommerce Hungary Elnökségének tagjai nem jelölhetők, valamint az önjelölés sem engedélyezett. A jelölést az Egyesület akkor tudja hivatalosan befogadni, ha a jelölőlevél alapján a jelölt személye egyértelműen beazonosítható.

A jelölési időszak 2023-ban az április 17. és május 15. közötti periódus.

 

A jelöltek személyéről a jelölési időszakban az Ecommerce Hungary köteles folyamatosan tájékoztatni a tagságot az Egyesület weboldalán és Facebook oldalain. 

A jelölteknek az Ecommerce Hungary felkérésére írásban (e-mailben) nyilatkozniuk kell, hogy elfogadják-e a jelölést; pozitív válasz esetén válnak hivatalos jelöltté. Az Ecommerce Hungary az Egyesület Facebook oldalán minden hivatalos jelöltnek online bemutatkozási lehetőséget biztosít, amennyiben ahhoz anyagot kap a jelölttől (fénykép, szakmai önéletrajz, linkek stb.). 

Az Életműdíjat szakmai szempontok alapján az Ecommerce Hungary elnöksége ítéli oda a hivatalos jelöltek egyikének. A díjazott személyéről az Elnökség tagjai titkos szavazással döntenek. 

 

Az Életműdíjat az Ecommerce Hungary Elnöke és/vagy az általa erre felkért személy(ek) adják át. 

 

Az év ígérete” díj

 

„Az év ígérete” díjjal az Ecommerce Hungary Egyesület olyan jogi személyiséggel rendelkező, a hazai digitális gazdaságban tevékenykedő, jelenleg induló, feltörekvő fázisban lévő szervezetek (startupok) teljesítményét kívánja elismerni, amelyek indulásuk, eddigi eredményeik, stratégiájuk, képességeik és terveik alapján sikeres versenyzők lehetnek az online kereskedelem hazai és nemzetközi világában, megérdemlik a figyelmet, hozzájárulhatnak a magyar e-kereskedelem fejlődéséhez.

A díj célja a kitüntetett vállalkozás eddigi szakmai tevékenységének értékelése, fejlődési potenciáljának elismerése, a további munka inspirálása. A díjjal minden évben egy vállalkozás jutalmazható, átadására az Ecommerce Hungary rendes éves nagykonferenciáján kerül sor, 2023-ban ez a „Látjuk a jövőt” című rendezvény, ami a Thermal Hotel Visegrádban kerül megrendezésre június 6-7-én.

„Az év ígérete” díjra minden olyan, terméket és/vagy szolgáltatást az interneten keresztül értékesítő vállalkozás pályázhat, amely:

 

 • magyar nyelvű és .hu domain elérhetőségű kereskedelmi honlappal rendelkezik, függetlenül annak típusától (webáruház, piactér, vagy a termék/szolgáltatás értékesítését lehetővé tevő egyéb honlap);
 • a honlapján teljes körű értékesítést végez, azon a vásárlás teljes folyamata lebonyolítható;
 • legalább 1 éve rendelkezik Magyarországon bejegyzett és aktív tevékenységet folytató jogi személyiséggel.

 

A nevezésnek nem feltétele az Ecommerce Hungary tagság. Az Ecommerce Hungary Elnökségének e-kereskedelmi vállalkozásai nem pályázhatnak.

A nevezés feltétele az alábbi dokumentáció elkészítése és határidőre történő benyújtása az Ecommerce Hungary titkárának e-mail címére (secretary@ecommerce.hu):

 

 • 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat;
 • amennyiben van, a legutóbbi éves beszámoló;
 • az értékesítést/szolgáltatást kínáló weboldal megnevezése;
 • a vállalkozás startégiájának, üzletpolitikájának, értékeinek, tervezett fejlődési pályájának rövid (maximum 2 normál oldalas) bemutatása, kiemelve az innovatív megoldásokat, megkülönböztető jegyeket, különleges képességeket, üzletépítési, növekedési lehetőségeket;
 • bemutatkozó prezentációs diasor („pitch deck”) PPT formátumban, a befektetői prezentációk szokásos tartalmi elemeivel, „traction” és validációs információival, maximum 12 dia terjedelemben.

 

A pályázási időszak 2023-ban az április 7 és május 15. közötti periódus.

„Az év ígérete” díj odaítélése szakmai szempontok alapján történik a benyújtott dokumentáció és egyéb hozzáférhető információk alapján. A pályázók közül az Ecommerce Hungary Elnökségének független (online kereskedelmi vállalkozásban közvetlenül nem érdekelt) tagjai (2023-ban három fő) és velük azonos számban (3 fő) felkért külső bírálók együttesen, zsűrit alkotva négy jelöltet választanak ki, akik az idei nagykonferencián 10-10 perces bemutatkozási lehetőséget kapnak, vagyis élőben, szakemberek és a konferencia közönsége előtt, a beadott diasort használva előadhatják üzleti prezentációjukat. A prezentációk után a konferencia közönsége a zsűrivel együtt szavazással dönt a díj odaítéléséről. Az Elnökség, ha erre szükség van, független szakértői szervezetet kérhet fel előzetes értékelésre (shortlist összeállítására), de ez nem korlátozza a zsűri autonómiáját.  

A díjat az Ecommerce Hungary Elnöke és/vagy az általa erre felkért személy(ek) adják át. 

 

 

Az Ecommerce Hungary elnöksége a fenti kategóriákban, a megadott határidőkre várja a kiírásnak megfelelő jelölések és pályázatok beérkezését.

 

Szponzorálási ügyekben az Egyesületet Bognár Ákos, a konferencia főszervezője képviseli (akos.bognar@ecommerce.hu).

 

A díjátadásra az Ecommerce Hungary éves konferenciáján kerül sor, 2023-ban ez a „Látjuk a jövőt” című rendezvény, ami a Thermal Hotel Visegrádban kerül megrendezésre június 6-7-én. (jelentkezés: Látjuk a jövőt! – XIX. E-kereskedelmi Konferencia )