fbpx

Április 16-án 12.30-kor pénteken tartjuk a II. Reformközgyűlést, ahol (i) elfogadjuk az immáron minden reformszabályt tartalmazó Alapszabályt + beiktatjuk és megünnepeljük a három tagozat megalakulását, (ii) megkezdődik a jelölési időszak az új elnökség és az új elnök megválasztására.

 

Meghívó rendkívüli közgyűlésre

Kedves Tagunk!

Szeretettel meghívjuk az Ecommerce Hungary Egyesület (székhely: 1066 Bp., Dessewffy utca 18-20.) Rendkívüli Közgyűlésére, melyet a veszélyhelyzetre való tekintettel ONLINE formában rendezünk meg.

A Rendkívüli Közgyűlés időpontja: 2021. április 16. 12 óra 30 perc

Helyszíne: ONLINE (Zoom meeting – a meghívót a cégképviseletre jogosult email címére küldjük meg)

A rendkívüli Közgyűlés napirendje az alábbiak szerint alakul:

  1. Közgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása
  2. A Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása, továbbá a Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
  3. A Közgyűlés napirendjének elfogadása
  4. A megalakult Tagozatok mint önálló szervezeti egységek jogi személlyé nyilvánítása
  5. Alapszabály módosítás (különösen a megalakult Tagozatokkal összefüggésben, valamint az elnökség összetételének, megválasztási módjának megváltoztatása tárgyában)
  6. Egyebek

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen a meghirdetett időpontban, úgy a következő megismételt közgyűlés időpontja: 2021. április 16. 13 óra 00 perc, ugyanúgy ONLINE formában, a Zoom alkalmazás használatával kerül megtartásra. További szabályok: az Egyesület Alapszabályában találhatóak: https://ecommerce.hu/wp-content/uploads/2021/04/210129_ech_alapszabaly_modositas_tervezet_final.pdf

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagokat, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Szövetség Alapszabálya értelmében a Közgyűlésen minden tagszervezet képviseletre jogosult vezetője vagy vezetői közül egy személy szavazhat.

A tagok képviselőinek személyazonossága az alábbi módon kerül igazolásra: a Zoom platformra történő bejelentkezéshez szükséges információt a tagsági nyilvántartásunkban szereplő hivatalos e-mail címre küldjük ki. A platformra történő bejelentkezés után, ugyanerre az e-mail címre egy azonosító kódot küldünk, melyet a Zoom platform private chat funkcióján keresztül kell majd 2 percen belül visszaküldeni.

Kérjük, hogy a közgyűlést megelőzően szíveskedjenek emailben elküldeni a tagszervezet 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba-vételét igazoló okiratát (cégkivonatát) a következő emailcímre: secretary@ecommerce.hu

Amennyiben a képviseletre jogosult vezető valamilyen oknál fogva nem tudja a taggyűlésen képviselni tagszervezetét, a mellékelt meghatalmazás kitöltésével a tagszervezet nevében történő szavazásra más személyt is feljogosíthat az alapszabály VI.3. pontjában szereplő korlátok megtartásával:

„Tagszervezet közgyűlési képviseletre vonatkozó meghatalmazást kizárólag munkavállalója, vagy másik tagszervezet törvényes képviselője részére adhat. Egy személy legfeljebb 3 szavazatra lehet jogosult egy közgyűlésen oly módon, hogy legfeljebb 1 szavazatot adhat le saját nevében, illetve a tagszervezet törvényes képviselőként, valamint legfeljebb 2 további szavazatot pedig meghatalmazottként.”

A meghatalmazást a meghatalmazó személy cégszerű aláírásával, illetve cégbélyegzővel ellátva, kérjük, hogy előzetesen küldjék el a secretary@ecommerce.hu email címre, vagy legkésőbb a Közgyűlést megelőzően a személyazonosság igazolásakor mutassák be a Zoom alkalmazáson keresztül.

Budapest, 2021. április 06.

Matócza Szabina s.k. Csányi Zoltán s.k.
Alelnök Alelnök

 

Amennyiben nem a cégképviseletre jogosult személy vesz részt a közgyűlésen, úgy egy meghatalmazást szeretnénk kérni, melyet innen lehet letölteni.

 

A rendkívüli közgyűlésen elfogadásra kerülő alapszabály módosítások ide kattintva elérhetőek.

Meghívó pdf-ben

Meghatalmazás pdf-ben

Meghatalmazás word-ben

online