fbpx

 

Meghívó rendkívüli taggyűlésre

Kedves Tagunk!

Szeretettel meghívjuk az Ecommerce Hungary Közhasznú Egyesület (cím: 1066 Bp., Desseweffy utca 18-20.) Rendkívüli Taggyűlésére, melyet a vészhelyzetre való tekintettel ONLINE formában rendezünk meg.

A Rendkívüli Taggyűlés időpontja: 2021. január 29. 13 óra 00 perc

Helyszíne: ONLINE (Zoom meeting – a meghívót a cégképviseletre jogosult email címére küldjük meg)

A rendkívüli Taggyűlés napirendje az alábbiak szerint alakul:

  1. Taggyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása
  2. A taggyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása, továbbá a Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
  3. A taggyűlés napirendjének elfogadása
  4. Alapszabály módosítás (átfogó szervezeti reform átültetése az alapszabályba, ennek körében különösen a közhasznú jogállás megszünetetése és önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységek – tagozatok – szabályozása)
  5. Egyebek

 

Amennyiben a Taggyűlés határozatképtelen a meghirdetett időpontban, úgy a következő megismételt taggyűlés időpontja: 2021. január 29. 13 óra 30 perc, ugyanúgy ONLINE formában, a Zoom alkalmazás használatával kerül megtartásra. További szabályok: az Egyesület Alapszabályában találhatóak: https://ecommerce.hu/wp-content/uploads/2018/12/180412_alapszabaly_alairt.pdf

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagokat, hogy a megismételt taggyűlés az eredeti napirendben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Szövetség Alapszabálya értelmében a Taggyűlésen minden tagszervezet képviseletre jogosult vezetője vagy vezetői közül egy személy szavazhat.

A tagok képviselőinek személyazonossága az alábbi módon kerül igazolásra: a Zoom platformra történő bejelentkezéshez szükséges információt a tagsági nyilvántartásunkban szereplő hivatalos e-mail címre küldjük ki. A platformra történő bejelentkezés után, ugyanerre az e-mail címre egy azonosító kódot küldünk, melyet a Zoom platform private chat funkcióján keresztül kell majd 2 percen belül visszaküldeni.

Kérjük, hogy a taggyűlést megelőzően szíveskedjenek emailben elküldeni a tagszervezet 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba-vételét igazoló okiratát (cégkivonatát) a következő emailcímre: secretrary@ecommerce.hu

Amennyiben a képviseletre jogosult vezető valamilyen oknál fogva nem tudja a taggyűlésen képviselni tagszervezetét, a mellékelt meghatalmazás kitöltésével a tagszervezet nevében történő szavazásra más személyt is feljogosíthat az alapszabály VI.3. pontjában szereplő korlátok megtartásával:

„A szavazati jog Taggyűlésen való gyakorlásának feltétele – a törvény által előírt feltételeken túl – a személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján való megjelenés a jelen pontban írt rendelkezéseknek megfelelően. Tagszervezet taggyűlési képviseletre vonatkozó meghatalmazást kizárólag munkavállalója, vagy másik tagszervezet törvényes képviselője részére adhat. Egy személy legfeljebb 2 szavazatra lehet jogosult egy taggyűlésen oly módon, hogy legfeljebb 1 szavazatot adhat le saját nevében, illetve a tagszervezet törvényes képviselőként, valamint legfeljebb 1 további szavazatot pedig meghatalmazottként.

A meghatalmazást a meghatalmazó személy cégszerű aláírásával, illetve cégbélyegzővel ellátva, kérjük, hogy előzetesen küldjék el a secretary@ecommerce.hu email címre, vagy legkésőbb a Taggyűlést megelőzően a személyazonosság igazolásakor mutassák be a Zoom alkalmazáson keresztül.

Budapest, 2021. január 19.

Matócza Szabina s.k. Csányi Zoltán s.k.
Alelnök Alelnök

 

A meghívó és a meghatalmazás itt letölthető: meghívó / meghatalmazás

 

online